Vánoční vyjímka EET

Vánoční vyjímka: prodejci kaprů získali výjimku – prodej kaprů letos bude bez EET. Jestli to bude trvalý stav, nebo bude zákon o EET novelizován a už příští rok si budou muset prodejci kaprů elektronickou evidenci skutečně pořizovat, se zatím nedá říct. V...

Sazby DPH u stravovacích služeb

S účinností od 1. prosince 2016 dochází k přeřazení stravovacích služeb do snížené sazby daně 15 %. Generální finanční ředitelství k problematice chystá výklad. Od prosince je do přílohy č. 2 zákona o DPH doplněna položka, podle které 15% sazbě daně podléhají...

Očekávaná novelizace

Od 1. dubna 2017 se očekává rozsáhlejší novelizace zákona o daních z příjmů. Řada změny se má týkat odpisování majetku. Odpisování technického zhodnocení V současné době mohou odpisovat technické zhodnocení pouze nájemci nebo uživatelé u pronajatého majetku nebo...