Často kladené otázky

Nastavení typu organizace NEZISKOVKA (nepodnikatelský subjekt), PODNIKATELSKÝ SUBJEKT,...
Při prvním spuštění programu (po instalaci a nastavení superuživatele) se zobrazí tabulka „Nastavení identifikačních údajů a údajů faktury“ na čtvrté záložce „Základní nastavení firmy“ se nachází údaj  TYP FIRMY, který je zapotřebí nastavit a nelze jako jediný již později změnit. Dle tohoto nastavení se program přizpůsobí Vámi nastavené organizaci (Účetní rozvrh, Výkazy, atd… )
Podporuje WinDUO®64 EET?
Ano, podporuje.
Je WinDUO®64 spustitelné pod 32 i 64 bit windows?
Ano, je.
Jaká je doporučená konfigurace PC?

Doporučená konfigurace PC:

Typ procesoru – Intel Core i5
Kapacita paměti – RAM 8GB DDR4
Rozlišení dispeleje – 1366 x 768 px
Disk SSD výhodou (rychlejší zápisy)
Operační systém – Windows 7/8/10

Jakou databázi využívá WinDUO64

WinDUO64 je postaven na bázi Klient Server s využitím MySQL databáze.

Chcete se o MySQL dozvědět více: https://cs.wikipedia.org/wiki/MySQL

Je možné převést data z WinDUO do WinDUO64

Ano, je.

Převody dat provádí specialisté naší společnosti, kteří s Vámi proberou danou problematiku a data převedou.

Jak aktualizovat WinDUO64? Proč má kolega aktualizaci dostupnou a já ne?

Aktualizace se provádí přímo přes program.

Program / Aktualizace programu / zde se zobrazí Vámi dostupné aktualizace programu.

Aktualizace jsou vydávány zvlášť pro dané moduly, typy organizací, také pro jednotlivé uživatele.

Nastavení upozornění na vydanou aktualizaci

Na kartě uživatele v záložce Aktualizace zatrhnětete volbu Automaticky vyhledat aktualizace při startu programu.

Karta užiavatele se nachází v záložce Nastavení v hlavní menu programu / Uživatelé / Změna nastavení.

Záložku atktualizace mají přistupnou uživatelé mající právo aktualizace nebo superuživatelé.

Velikost písma

Ve WinDUO64 je využito systémové písmo Windows.

Velikost je zobrazena dle nastavení rozlišení displeje a zvoleného měřítka velikosti zobrazení textu, aplikací a dalších položek.
Pokud Vám písmo připadá velké nebo naopak malé, upravte výše uvedené parametry dle potřeby v nastavení zobrazení dipleje.

Při zobrazení a tisku sestav ve formátu PDF mám problém.

Pro zobrazení PDF doporučujeme nainstalovat Adobe Acrobat Reader DC (Free) a nastavit ve Windows jako výchozí program pro typ souboru .pdf.
ke stažení: https://get.adobe.com/cz/reader/

Tisk je mimo tisknutelnou oblast / mimo list.
V okně volby pro tisk je možné nastavit velikost a zpracování stránek možnost „Přizpůsobit“. Touto volbou se přizpůsobí obsah a velikost listu na tisknutelnou oblast instalované tiskárny.

Písmo se zobrazuje mimo určená pole, nebo přetékají na další řádek.
V „Tiscích“ (Reportech) je využit FONT písma Arial Narrow. Zkontrolujte zda máte instalovaný tento font, v opačném případě doinstalujte tento font.

Pohybování v programu

Pohyb v programu je možný pomocí myši, tabulátoru a klávesových zkratek.

Otevírání agend,číselníků a některých funkcí je možné provádět za pomoci myši a klávesových zkratek přiřazených k jednotlivým agendám (např:: Adresář F10, Účetní deník F2, Pohledávky F3, Závazky F4, Pokladna F5, Bankovní operace F6, Ostatní úhrady F7, Účetní události F8, Odpisovaný majetek Ctrl+F5, Ostatní majetek Ctrl+F6, Číselníky: Daňový rozkont Shift+F2, Účetní rozvrh F9, Bankovní účty Shift+F3, Světové měny Shift+F4, Makra Shif+F5,…. Sklad F10, Příjemky Alt+F2, Výdejky Ctrl+F2, Převodky Alt+F11, Nákup Alt+F8, Prodej Ctrl+F8, …..a mnoho dalších, které naleznete přímo v programnu ).

Klávesa Insert otevře/vytvoří nový záznam a klávesa Ecape Esc záznam nebo agendu zavře.

V jednotlivých agendách a záznamech je možné pohybovat se: myší, tabulátorem (klávesa Tab), potvrzovací klávesou je Enter. V jednotlivých agendách lze vstupovat přes tlačítka do číselníků, návazných agend a oken pomocí tlačítek k tomu určených, Do číselníků pomocí tlačítka H u položek (například u IČO přes H do adresáře,u měny do číselníku světovách měn,atd…) nebo za pomocí klávesové zkratky F7.

WinDUO64 umožňuje práci s více okny. V případě potřeby aktualizace okna agendy nebo číselníku při práci s více okny nebo v síťi je možno provést obnovu okna (refresh) pomocí klávesy F5.

Kde nastavit hlavičku pro výpočet DPH, KH a SH.
Hlavičku pro přiznání DPH je možné nastavit v programu v hlavním menu Nastavení / Faktury a identifikační údaje na záložce DPH přes tlačítko „Nastavení hlavičky pro přiznání DPH“. Není zapotřebí toto nastavovat pokaždé, jedná se o jednorázové nastavení, které následně vstupuje do výpočtu DPH, KH a SH. Při samotném výpočtu je možné hlavičku upravit pouze pro daný jednorázový výpočet.
V agendě se ztratily záznamy - aktivní FILTR

V agendě se ztratily záznamy – zkontrolujte zda je aktivní Filtr.

V programu se v jednotlivých agendách nachází 3 druhy filtrů:
Vyhledávací panel – fultextové vyhledávání napříč všemi sloupci,
Automatický filtrační řádek – vyhledávání dle sloupců,
Editor Filtru – vyhledávání dle parametrů.

Nastavení pohledů v jednotlivých agendách

Pohledy ve všech agendách a oknech je možno upravit dle nabízených funkcí na jednotlivých oknech dle vlastních potřeb.

Rozšíření a zúžení sloupců tahem myši za pravou boční stranu sloupce.

Přesun sloupců na jiné pořadí v seznamu sloupců klikem myši na sloupec a tažení na požadované pořadí.

Přidání sloupců do pohledu klikem pravým tlačítkem myši na název sloupce a klikem na Výběr sloupců se zobrazí v pravém spodním rohu tabulka, kterou je možné si zvětšit a dvojklikem přiřadit z ní položky do pohledu, poté ručně přesunout na požadované umístění nebo přetažením z výběru na požadované místo.

Skrytí sloupců  klikem pravým tlačítkem myši na název sloupce a klikem na Skrýt sloupec se sloupec skryje z pohledu a je jej možné opětovně najít ve Výběru sloupců.

Seřazení /Třízení dle jednotlivých sloupců je možné třídit vzestupně a sestupně klikem pravým tlačítkem myši na název sloupce po vybrání možnosti Seřadit vzestupně, Seřadit sestupně nebo levým tlačítkem myši na sloupec seřadit vzestupně, druhým klikem sestupně.

Je možné třídit dle více sloupců zároveň za pomocí klávesy Shift a klikem levého tlačítka na požadovaném sloupci. Dle pořadí výběru sloupce je určena priorita třízení.

Doklad nelze uložit - číslo dokladu již existuje

Při zadávání záznamů v jednotlivých agendách se zobrazí u čísla dokladu ikona upozornění s informací „Číslo dokladu již existuje“, i když jste si jistí, že jste letos toto číslo ještě nepoužili.

Program podporuje možnost zapnutí zobrazení dat všech let. Z tohoto důvodu nelze používat stejná čísla dokladu v daném roce, ani napříč jednotlivými roky.

Doporučujeme v číselných řadách využívat informační přehlednost. Určit na dokladu z jaké agendy pochází (funkci dokladu), typ dokladu, rok, pořadové číslo a kolik dokladů se předpokládá v dané agendě za rok. Pokud budou takto tvořeny číslené řady, bude od pohledu jasné o který doklad se jedná, aniž byste jej hledali v jakémkoliv softwaru.
Dalším doporučení: pokud je to možné využívat pouze čísla a vejít se do 10 znaků jednoznačnost a generování VS. Samozřejmě je možné využívat např.oznaření v číslování dokladů FZ (faktura zálohová), ale tuto informaci již nezjistíte z VS případné platby.

Příklad: Předpoklad v daném roce do 10000 dokladů v roce a nyní mám Zálohová faktura v roce 2017 pořadové číslo 222.
agenda 3 pohledávky, klasický doklad 1, zálohový 2, rok 17, pořadové číslo 0222 = Doklad č. 32170222 od pohledu je jasné, že se jedná o fakturu zálohovou z roku 2017 č.222.

Kopírování záznamů

Na jednotlivých agendách lze kopírovat jednotlivé záznamy. Kopírování lze nastavit na agendu a uživatele.

Pomocí kláves Shift+F4 v dané agendě se zobrazí tabulka nastavení kopírování, kde je možné zvolit/zatrhnout co má/nemá být kopírováno.

Samotné kopírování se provádí pomocí kláves Shift+F2 ze záznamu, na kterém v agendě stojíte, dle nastavení kopírování v dané agendě. Je vytvořena kopie záznamu, kterou je možné ihned zkontrolovat a editovat nebo uložit.

Automatické vkládání Varabilního symbolu na pohledávkách

Na agendě pohledávky lze využít automatického generování Variabilního symbolu (dále jen VS) dle čísla dokladu.

Funkci je zapotřebí aktivovat v hlavní liště Menu / Natavení / Faktury a identifikační údaje / záložka Nastavení, zde zatrhněte volbu Vkládat číslo dokladu do variabilního symbolu u pohledávek.

Tato funkce doplní z čísla dokladu do pole číslo VS na doladu dle posledních 10 číslic braných z prava, nebo než narazí na písmeno, znak. VS je automaticky vygenerován a do pole vyplněn Tiskem dokladu, Zaúčtováním (Rozkontováním) nebo uložením dokladu.

Příklady:
delší číslo dokladu:  Doklad č. FV3171003456789          vygenerovaný VS: 1003456789
kratší číslo dokladu: Doklad č. FV317100345                 vygenerovaný VS: 100345

doporučujeme využívat 10 místné čísla dokladu bez písmen, kdy číselnou kombinací určíte například agendu pohleávky 2, obyčejný doklad, identifikace roku 17, pořadové číslo dle množství vydaných dokladů za rok př. 12000 = 5 znaků. Doklad bude vypadat následovně: Doklad č. 211700001   vygenerovaný VS: 211700001

 

Co je to VS? Variabilní symbol je identifikátor plateb v tuzemském platebním styku. Jeho maximální délka je 10 znaků a skládá se jen z číslic. Uvádění a forma variabilního symbolu na platebním příkazu bylo upraveno vyhláškou ČNB 62/2004 Sb. (zrušena vyhláškou ČNB č. 169/2011 Sb. bez náhrady; přes to se dodnes zrušená vyhláška v praxi používá). Z účetního zákona neplynou žádná další omezení na jeho použití, v obchodním styku se však používá zpravidla pro uvedení čísla faktury, obecně pro jednorázovou identifikaci.

 

Hromadné zaúčtování MAKRA

Nástroj “Makra” slouží k usnadnění zadávání účetních případů / zaevidování do deníku. Makro obsahuje před chystané účetní kontace / začlenění, způsob výpočtu částky, zařazení do výpočtu DPH, je možno také dodefinovat ostatní údaje deníku.

Makra lze využívat na jednotlivých agendách Hromadný makro rozkont s podporou filtru, na jednotlivých záznamech v agendách a v tabulce rozkontu daného záznamu.

Číselník Maker Shift+F5

Makro lze využívat pro vstup do všech agend nebo jednotlivých agend. Pro vstup do požadovaných agend je zapotřebí přepnout Úroveň ze Základní na Komplexní a zrušit volbu Vstup do všech agend.

Ve spodní části obrazovky pro definici makra se nachází tlačítko Definice. Toto tlačítko umožní nadefinovat rozkont jednořádkový nebo víceřádkový v požadovaném tvaru a ve sloupci Operace určit požadovanou operaci s částkou

V nastavení / uživatelé / změna nastavení  je možné nastavit aby se po provedení makra ukázal výsledná rozkont danému uživateli.

Zavedení dalšího roku (hospodářského roku) / přepínání mezi roky

Přepínání roku se provádí ve spodní liště hlavní obrazovky klikem na nápis Období. Zde je možné vybrat ze zavedených období a přepnout se do zvoleného období. Přepínání je možné také v záložce Nastavení /Aktuální hospodářský rok.

Zavedení roku je závislé na licenci, provádí se na záložce Nastavení / Faktury a identifikační údaje, záložka Základní nastavení firmy sekce Hospodářský rok, tlačítko „Přehled hospodářských let

Přidat předchozí – přidání předchozího roku  (Do: pevná část)
Přidat následující  – přidání následujícího roku (Od: pevná část) v závislosti na pořízené licenci.

Takto je možné nastavit klasické účetní období 12 měsíců nebo posunutý hospodářský rok včetně upravení délky (kratší / delší) hospodářeský rok.

Zobrazí se ikona s BÍLÝ KŘÍŽEK V ČERVENÉM KOLEČKU co s tím

Jedná se o ikonu UPOZORNĚNÍ . Najetím myši na tuto ikonu se zobrazí text typu upozornění.

Může se jednat např. o povinné pole, pole není vyplněno, číslo dokladu již existuje, šnesprávný formát pole, atd…

Bankovní účty - agenda bankovní operace kontrola formátu dle vyhlášky č. 62/2004

Aby bylo možné využívat agendu bankovních operací je nezbytné nejprve záložce Číselníky / Bankovní účty mít založen Bankovní účet.

Aby se předešlo překlepům a nechtěné platbě na cizí účet, zkontrolujeme formát zadávaného bankovního účetu podle vyhášky č. 62/2004 ( pro číšla účtů v ČR). http://k3a.me/mod11.php
V případě, že není zdán korektní bankovní účet zobarzí se ikona UPOZORNĚNÍ . Najetím myši na tuto ikonu se zobrazí text typu upozornění. Zkontroljte tvar účtu a opravte jej.

Nenašli jste odpověď?

2 + 12 =