Ceník služeb

Instalace Cena
Instalace jedné licence programu na připravenou PC stanici klientem /klient-server/ 1.190 Kč
Instalace jedné licence programu na připravenou PC stanici klientem /klient-server/ včetně obnovy dat ze zálohy 1.490 Kč
Instalace a nastavení licence na další stanici v síti    590 Kč
Import dat do nainstalované licence na PC klienta (převedená data)    590 Kč
Převod dat z WinDUO do WinDUO64 (na objednávku) dle_nabídky
Školení Cena Časové rozpětí
Individuální školení 1.490 Kč hodina
Konzultace v sídle společnosti – obsluha programu 1.190 Kč hodina
Konzultace v sídle společnosti nebo pomocí vzdáleného přístupu telefonicky přes TeamViewer – účetní a ekonomický charakter 1.490 Kč hodina
Ekonomické poradenství Cena Časové rozpětí
Ekonomické poradenství (správnost zaúčtování, postupy práce ve WinDUO64)  1.000 Kč hodina
Ekonomické poradenství (správnost zaúčtování, postupy práce ve WinDUO64) 15.000 Kč rok
Analýza dat Cena Časové rozpětí
Analýza dat – Zaslání dat e-mailem 1.190 Kč hodina
Vzdálený přístup Cena Časové rozpětí
Vzdálený přístup přes TeamViewer    350 Kč 30 min.
Práce servisního technika 1.990 Kč hodina
Konfigurace programu – základní    590 Kč hodina
Konzultace    890 Kč hodina
Založení roku, převod stavu knihoven – základní    590 Kč hodina
Datový prostor  Cena  Časové  rozpětí
Datový prostor na serveru WinDUO k pravidelné archivaci dat  individuální měsíčně
Cestovní náhrady Cena Časové rozpětí
Cestovní náhrady – kilometrovné 13 Kč kilometr

Ceny jsou uvedeny bez DPH, k ceně je zapotřebí připočítat aktuální sazbu DPH v zákonné výši.
Uvedené ceny jsou účtovány za každé započaté časové rozpětí.
K instalacím / školením / poradenství / atd…. při využití metody vzdáleného připojení je účtována také sazba za vzdálený přístup v rámci poskytnutého časového rozpětí.

Ceník je platný od 2.1.2019

Cena za vzdálené připojení TeamViewer platná od 1.2.2023