Seznam školení

Seznamte se s aplikací WinDUO®64 a získejte lepší přehled o konkrétních funkcích a schopnostech prostřednictvím osobních školení.

Seznamte se s WinDUO®64 prostřednictvím praktických zkušeností a posuňte svou práci na další úroveň!

Seznam školení a seminářů

Vážení klienti, zde můžete využít jakékoliv námi nabízené školení.

Aktuálně nejsou k dispozici žádné školení

Cena

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH 21%.

K ceně je zapotřebí přičíst aktuální sazbu daně z přidané hodnoty.

Stornovací podmínky

Bezplatné storno školení, semináře nebo kurzu přijímáme pouze písemně do 7 kalendářních dnů před zahájením akce. Pokud obdržíme storno později, ale do 3 pracovních dnů před zahájením akce, účtujeme stornovací poplatek ve výši 25% účastnického poplatku. Pozdější storno nemůže být z provozních důvodů přijato – vzniká tedy povinnost uhradit plnou cenu akce.

Firma ČAPEK – WinDUO®, s.r.o. disponuje vlastní školící místností, která je nově vybudována a vybavena moderní technikou. Jak uživatelé software WinDUO®, tak i zájemci o program mají možnost získat cenné informace k obsluze software WinDUO®64. Také zde probíhají školení k legislativním změnám, které v této oblasti. Využijte této možnosti k sebevzdělávání v příjemných prostorách společnosti ČAPEK-WinDUO®, s.r.o. Ušetříte si čas samostudiem a seznámíte se s dalšími účetními, kteří využívají software WinDUO®.

  • Hromadné školení
  • Individuální školení
  • Školení v sídle klienta
  • Školení studentů

Můžete získat také certifikát WinDUO® Certifikace.

Poskytujeme odborné školení

Využívejte software na 100%