Slevu na EET lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu. kterou má dle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.
Sleva na dani je včleněna do nového paragrafu, konkrétně § 35bc zákona o daních z příjmů. Výše slevy na evidenci tržeb činí 5.000 Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.
.