Aktualizace 3.0.15.0 úprava komunikace ARES, tisky !!! DBEJTE ZVÝŠENÉ POZORNOSTI Informace aktualizace u ANTIVIRU AVG/AVAST !!!

!!! POKUD VYUŽÍVÁTE ativir AVG a AVAST od 1.1.2024 je zapotřebí před aktualizací dočasně vypnout ochranu a následně po provedené aktualizace před zapnutím programu ochranu opětovně zapnout a přidat soubor do vyjímek. Budeme rádi také i za zpětnou Vazbu k vydavateli...