Aktualizace A 3.0.7.0. A-3.0.8.0 Novinky: DPH vzor 23, Souhrné hlášení vzor R25, aktualizace uživatelského profilu v databázi, Aktualizace numerických vstupů.

NOVINKA: formulář DPH vzor 23 a formulář Souhrnného hlášení vzor 25 /platné pro DPH 10/2021/ AKTUALIZACE uživatelského profilu v databázi. Při aktualizaci může nastat výskyt informačního hlášení. (Při výskytu tohoto hlášení kontaktujte Vašeho IT správce). V případě,...

Aktualizace A 3.0.5.0. A-3.0.4.0 Novinky a úpravy: Nová specifikace a rozložení nastavení programu, pohyb účetními agendami, SS-Hromadný příkaz, Tisk paragonu, další úpravy

NOVINKY Práce s účetními agendami – kromě stávající klávesy TAB přidána na pohyb po detailu dokladu také klávesa ENTER. Chování je nově totožné se starší verzí programu WinDUO. Nastavení programu „Faktury a identifikační údaje“ – úprava...

Aktualizace A-3.0.1.0

NOVINKA v programu Možnost generace XML souboru daně z příjmu právnických osob včetně možnosti přiložení výkazů roční závěrky. Pro letošní rok v programu k dispozici všem typům licencí s účetnictvím ZDARMA.   Opravy chyb: – Generace návazných dokladů...

Aktualizace A-3.0.0.2

Úprava chyby narovnání chyby z verze 3.0.0.0, kdy došlo k posunu typu dokladů dříve vytvořených pohledávek. Nově vystavené doklady pohledávek ve verzi 3.0.0.0 a 3.0.0.1 nebyly touto chybou dotčeny. Pokud byla uživatelem mezitím provedena oprava typu dokladu pohledávky...