Očekávaná novelizace

Od 1. dubna 2017 se očekává rozsáhlejší novelizace zákona o daních z příjmů. Řada změny se má týkat odpisování majetku. Odpisování technického zhodnocení V současné době mohou odpisovat technické zhodnocení pouze nájemci nebo uživatelé u pronajatého majetku nebo...