S účinností od 1. prosince 2016 dochází k přeřazení stravovacích služeb do snížené sazby daně 15 %. Generální finanční ředitelství k problematice chystá výklad.

Od prosince je do přílohy č. 2 zákona o DPH doplněna položka, podle které 15% sazbě daně podléhají stravovací služby vč. podávání nápojů s výjimkou alkoholických nápojů. Podmínkou je, aby nešlo o stravování již od daně osvobozené podle § 57 až § 59 zákona o DPH. Osvobozeno od daně je stravování studentů ve školních jídelnách (ne však vysokoškolských studentů) nebo stravování v rámci zdravotních a sociálních služeb.