Praktické uplatňování DPH v roce 2018 v příkladech – Ing. Fitříková Dagmar – daňový poradce, specialistka na DPH

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 12/02/2018
9:00 - 14:00

Místo konání
Sídlo společnosti ČAPEK-WinDUO s.r.o.

Kategorie


Seminář je zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH s upozorněním na časté chyby a možnosti jejich řešení. Výklad bude prezentován formou příkladů z praxe.

Obsah semináře
Předmět daně – plnění, která nejsou předmětem daně, plnění osvobozená od daně, příklady zdanitelných plnění z praxe, upozornění na časté chyby.
Specifické případy zdanitelných plnění – dodání zboží a poskytnutí služby pro účely nesouvisející s ekonomickými činnostmi.
Praktický postup při určení místa plnění u zboží a služeb – použití základního pravidla podle § 9 ZDPH, určení místa plnění podle výjimek vymezených § 10 až §10i ZDPH.
Vznik povinnosti přiznat daň – DUZP ve vazbě na daňovou evidenci a kontrolní hlášení.
Daňové doklady – náležitosti daňového dokladu, specifické typy daňových dokladů, chyby na daňových dokladech.
Režim přenesení daňové povinnosti – chybně uplatněný daňový režim a jeho důsledky, fikce režimu přenesení daňové povinnosti a její využití v praxi.
Nárok na odpočet daně – za jakých podmínek je možné nárok uplatnit, odlišnosti v postupu při krácení nároku poměrným a krátícím koeficientem.
Oprava základu daně a výše daně – praktický postup při opravě základu daně a výše daně, oprava výše daně v souvislosti s nesprávně uplatněnou DPH, bonusy a slevy.
Vykázání údajů v nesprávném zdaňovacím období – vybrané situace s vlivem a bez vlivu na daňovou povinnost.
Obchodování v rámci EU – vybrané situace, upozornění na časté chyby, třístranný obchod.
Dovoz a vývoz zboží – prokazovaní osvobození od daně při vývozu, základ daně při vývozu, služby vázané na dovoz a vývoz zboží.
Diskuze a odpovědi na dotazy

Rezervace místa na školení

Rezervace jsou již uzavřeny. V případě zájmu volejte linku telefonické podpory 596 248 585, 596 248 545.