k 1.1.2017 se zvyšuje minimální mzda z 9 900,-Kč na 11 000,-Kč. Toto zvýšení min. mzdy současně navyšuje možnost slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení o 1 100,-Kč již za zdaňovací období roku 2017. V případě, že poplatník splní podmínky dané zákonem o dani z příjmu § 35bb.