Nemáte přístupné EET ve verzi WinDUO64?

  1. Je třeba mít aktualizaci k EET minimální požadovaná verze 2.17.2.0
  2. Je třeba mít otevřenou licenci pro EET