10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI
11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH
11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN A OLEJNATÝCH SEMEN
11200 PĚSTOVÁNÍ RÝŽE
11300 PĚSTOVÁNÍ ZELENINY A MELOUNŮ, KOŘENŮ A HLÍZ
11400 PĚSTOVÁNÍ CUKROVÉ TŘTINY
11500 PĚSTOVÁNÍ TABÁKU
11600 PĚSTOVÁNÍ PŘADNÝCH ROSTLIN
11900 PĚSTOVÁNÍ OSTATNÍCH PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH
12000 PĚSTOVÁNÍ TRVALÝCH PLODIN
12100 PĚSTOVÁNÍ VINNÝCH HROZNŮ
12200 PĚSTOVÁNÍ TROPICKÉHO A SUBTROPICKÉHO OVOCE
12300 PĚSTOVÁNÍ CITRUSOVÝCH PLODŮ
12400 PĚSTOVÁNÍ JÁDROVÉHO A PECKOVÉHO OVOCE
12500 PĚSTOVÁNÍ OSTATNÍHO STROMOVÉHO A KEŘOVÉHO OVOCE A OŘECHŮ
12600 PĚSTOVÁNÍ OLEJNATÝCH PLODŮ
12700 PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN PRO VÝROBU NÁPOJŮ
12800 PĚSTOVÁNÍ KOŘENÍ, AROMATICKÝCH, LÉČIVÝCH A FARMACEUTICKÝCH ROSTLIN
12900 PĚSTOVÁNÍ OSTATNÍCH TRVALÝCH PLODIN
13000 MNOŽENÍ ROSTLIN
14000 ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA
14100 CHOV MLÉČNÉHO SKOTU
14200 CHOV JINÉHO SKOTU
14300 CHOV KONÍ A JINÝCH KOŇOVITÝCH
14400 CHOV VELBLOUDŮ A VELBLOUDOVITÝCH
14500 CHOV OVCÍ A KOZ
14600 CHOV PRASAT
14700 CHOV DRŮBEŽE
14900 CHOV OSTATNÍCH ZVÍŘAT
14910 CHOV DROBNÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
14920 CHOV KOŽEŠINOVÝCH ZVÍŘAT
14930 CHOV ZVÍŘAT PRO ZÁJMOVÝ CHOV
14990 CHOV OSTATNÍCH ZVÍŘAT J. N.
15000 SMÍŠENÉ HOSPODÁŘSTVÍ
16000 PODPŮRNÉ ČINNOSTI PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A POSKLIZŇOVÉ ČINNOSTI
16100 PODPŮRNÉ ČINNOSTI PRO ROSTLINNOU VÝROBU
16200 PODPŮRNÉ ČINNOSTI PRO ŽIVOČIŠNOU VÝROBU
16300 POSKLIZŇOVÉ ČINNOSTI
16400 ZPRACOVÁNÍ OSIVA PRO ÚČELY MNOŽENÍ
17000 LOV A ODCHYT DIVOKÝCH ZVÍŘAT A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI
20000 LESNICTVÍ A TĚŽBA DŘEVA
21000 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A JINÉ ČINNOSTI V OBLASTI LESNICTVÍ
22000 TĚŽBA DŘEVA
23000 SBĚR A ZÍSKÁVÁNÍ VOLNĚ ROSTOUCÍCH PLODŮ A MATERIÁLŮ, KROMĚ DŘEVA
24000 PODPŮRNÉ ČINNOSTI PRO LESNICTVÍ
30000 RYBOLOV A AKVAKULTURA
31000 RYBOLOV
31100 MOŘSKÝ RYBOLOV
31200 SLADKOVODNÍ RYBOLOV
32000 AKVAKULTURA
32100 MOŘSKÁ AKVAKULTURA
32200 SLADKOVODNÍ AKVAKULTURA
50000 TĚŽBA A ÚPRAVA ČERNÉHO A HNĚDÉHO UHLÍ
51000 TĚŽBA A ÚPRAVA ČERNÉHO UHLÍ
51010 TĚŽBA ČERNÉHO UHLÍ
51020 ÚPRAVA ČERNÉHO UHLÍ
52000 TĚŽBA A ÚPRAVA HNĚDÉHO UHLÍ
52010 TĚŽBA HNĚDÉHO UHLÍ, KROMĚ LIGNITU
52020 ÚPRAVA HNĚDÉHO UHLÍ, KROMĚ LIGNITU
52030 TĚŽBA LIGNITU
52040 ÚPRAVA LIGNITU
60000 TĚŽBA ROPY A ZEMNÍHO PLYNU
61000 TĚŽBA ROPY
62000 TĚŽBA ZEMNÍHO PLYNU
70000 TĚŽBA A ÚPRAVA RUD
71000 TĚŽBA A ÚPRAVA ŽELEZNÝCH RUD
71010 TĚŽBA ŽELEZNÝCH RUD
71020 ÚPRAVA ŽELEZNÝCH RUD
72000 TĚŽBA A ÚPRAVA NEŽELEZNÝCH RUD
72100 TĚŽBA A ÚPRAVA URANOVÝCH A THORIOVÝCH RUD
72110 TĚŽBA URANOVÝCH A THORIOVÝCH RUD
72120 ÚPRAVA URANOVÝCH A THORIOVÝCH RUD
72900 TĚŽBA A ÚPRAVA OSTATNÍCH NEŽELEZNÝCH RUD
72910 TĚŽBA OSTATNÍCH NEŽELEZNÝCH RUD
72920 ÚPRAVA OSTATNÍCH NEŽELEZNÝCH RUD
80000 OSTATNÍ TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
81000 DOBÝVÁNÍ KAMENE, PÍSKŮ A JÍLŮ
81100 DOBÝVÁNÍ KAMENE PRO VÝTVARNÉ NEBO STAVEBNÍ ÚČELY, VÁPENCE, SÁDROVCE, KŘÍDY A BŘIDLICE
81200 PROVOZ PÍSKOVEN A ŠTĚRKOPÍSKOVEN; TĚŽBA JÍLŮ A KAOLINU
89000 TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ J. N.
89100 TĚŽBA CHEMICKÝCH MINERÁLŮ A MINERÁLŮ PRO VÝROBU HNOJIV
89200 TĚŽBA RAŠELINY
89300 TĚŽBA SOLI
89900 OSTATNÍ TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ J. N.
90000 PODPŮRNÉ ČINNOSTI PŘI TĚŽBĚ
91000 PODPŮRNÉ ČINNOSTI PŘI TĚŽBĚ ROPY A ZEMNÍHO PLYNU
99000 PODPŮRNÉ ČINNOSTI PŘI OSTATNÍ TĚŽBĚ A DOBÝVÁNÍ
100000 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
101000 ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ MASA A VÝROBA MASNÝCH VÝROBKŮ
101100 ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ MASA, KROMĚ DRŮBEŽÍHO
101200 ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ DRŮBEŽÍHO MASA
101300 VÝROBA MASNÝCH VÝROBKŮ A VÝROBKŮ Z DRŮBEŽÍHO MASA
102000 ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ RYB, KORÝŠŮ A MĚKKÝŠŮ
103000 ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY
103100 ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ BRAMBOR
103200 VÝROBA OVOCNÝCH A ZELENINOVÝCH ŠŤÁV
103900 OSTATNÍ ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY
104000 VÝROBA ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH OLEJŮ A TUKŮ
104100 VÝROBA OLEJŮ A TUKŮ
104200 VÝROBA MARGARÍNU A PODOBNÝCH JEDLÝCH TUKŮ
105000 VÝROBA MLÉČNÝCH VÝROBKŮ
105100 ZPRACOVÁNÍ MLÉKA, VÝROBA MLÉČNÝCH VÝROBKŮ A SÝRŮ
105200 VÝROBA ZMRZLINY
106000 VÝROBA MLÝNSKÝCH A ŠKROBÁRENSKÝCH VÝROBKŮ
106100 VÝROBA MLÝNSKÝCH VÝROBKŮ
106200 VÝROBA ŠKROBÁRENSKÝCH VÝROBKŮ
107000 VÝROBA PEKAŘSKÝCH, CUKRÁŘSKÝCH A JINÝCH MOUČNÝCH VÝROBKŮ
107100 VÝROBA PEKAŘSKÝCH A CUKRÁŘSKÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ TRVANLIVÝCH
107200 VÝROBA SUCHARŮ A SUŠENEK; VÝROBA TRVANLIVÝCH CUKRÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
107300 VÝROBA MAKARONŮ, NUDLÍ, KUSKUSU A PODOBNÝCH MOUČNÝCH VÝROBKŮ
108000 VÝROBA OSTATNÍCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
108100 VÝROBA CUKRU
108200 VÝROBA KAKAA, ČOKOLÁDY A CUKROVINEK
108300 ZPRACOVÁNÍ ČAJE A KÁVY
108400 VÝROBA KOŘENÍ A AROMATICKÝCH VÝTAŽKŮ
108500 VÝROBA HOTOVÝCH POKRMŮ
108600 VÝROBA HOMOGENIZOVANÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍPRAVKŮ A DIETNÍCH POTRAVIN
108900 VÝROBA OSTATNÍCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ J. N.
109000 VÝROBA PRŮMYSLOVÝCH KRMIV
109100 VÝROBA PRŮMYSLOVÝCH KRMIV PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
109200 VÝROBA PRŮMYSLOVÝCH KRMIV PRO ZVÍŘATA V ZÁJMOVÉM CHOVU
110000 VÝROBA NÁPOJŮ
110100 DESTILACE, REKTIFIKACE A MÍCHÁNÍ LIHOVIN
110200 VÝROBA VÍNA Z VINNÝCH HROZNŮ
110300 VÝROBA JABLEČNÉHO VÍNA A JINÝCH OVOCNÝCH VÍN
110400 VÝROBA OSTATNÍCH NEDESTILOVANÝCH KVAŠENÝCH NÁPOJŮ
110500 VÝROBA PIVA
110600 VÝROBA SLADU
110700 VÝROBA NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ; STÁČENÍ MINERÁLNÍCH A OSTATNÍCH VOD DO LAHVÍ
120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
130000 VÝROBA TEXTILIÍ
131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE
132000 TKANÍ TEXTILIÍ
133000 KONEČNÁ ÚPRAVA TEXTILIÍ
139000 VÝROBA OSTATNÍCH TEXTILIÍ
139100 VÝROBA PLETENÝCH A HÁČKOVANÝCH MATERIÁLŮ
139200 VÝROBA KONFEKČNÍCH TEXTILNÍCH VÝROBKŮ, KROMĚ ODĚVŮ
139300 VÝROBA KOBERCŮ A KOBERCOVÝCH PŘEDLOŽEK
139400 VÝROBA LAN, PROVAZŮ A SÍŤOVANÝCH VÝROBKŮ
139500 VÝROBA NETKANÝCH TEXTILIÍ A VÝROBKŮ Z NICH, KROMĚ ODĚVŮ
139600 VÝROBA OSTATNÍCH TECHNICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH TEXTILIÍ
139900 VÝROBA OSTATNÍCH TEXTILIÍ J. N.
140000 VÝROBA ODĚVŮ
141000 VÝROBA ODĚVŮ, KROMĚ KOŽEŠINOVÝCH VÝROBKŮ
141100 VÝROBA KOŽENÝCH ODĚVŮ
141200 VÝROBA PRACOVNÍCH ODĚVŮ
141300 VÝROBA OSTATNÍCH SVRCHNÍCH ODĚVŮ
141400 VÝROBA OSOBNÍHO PRÁDLA
141900 VÝROBA OSTATNÍCH ODĚVŮ A ODĚVNÍCH DOPLŇKŮ
142000 VÝROBA KOŽEŠINOVÝCH VÝROBKŮ
143000 VÝROBA PLETENÝCH A HÁČKOVANÝCH ODĚVŮ
143100 VÝROBA PLETENÝCH A HÁČKOVANÝCH PUNČOCHOVÝCH VÝROBKŮ
143900 VÝROBA OSTATNÍCH PLETENÝCH A HÁČKOVANÝCH ODĚVŮ
150000 VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ
151000 ČINĚNÍ A ÚPRAVA USNÍ (VYČINĚNÝCH KŮŽÍ); ZPRACOVÁNÍ A BARVENÍ KOŽEŠIN; VÝROBA BRAŠNÁŘSKÝCH, SEDLÁŘSKÝCH A PODOBNÝCH VÝROBKŮ
151100 ČINĚNÍ A ÚPRAVA USNÍ (VYČINĚNÝCH KŮŽÍ); ZPRACOVÁNÍ A BARVENÍ KOŽEŠIN
151200 VÝROBA BRAŠNÁŘSKÝCH, SEDLÁŘSKÝCH A PODOBNÝCH VÝROBKŮ
152000 VÝROBA OBUVI
152010 VÝROBA OBUVI S USŇOVÝM SVRŠKEM
152090 VÝROBA OBUVI Z OSTATNÍCH MATERIÁLŮ
160000 ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU
161000 VÝROBA PILAŘSKÁ A IMPREGNACE DŘEVA
162000 VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU
162100 VÝROBA DÝH A DESEK NA BÁZI DŘEVA
162200 VÝROBA SESTAVENÝCH PARKETOVÝCH PODLAH
162300 VÝROBA OSTATNÍCH VÝROBKŮ STAVEBNÍHO TRUHLÁŘSTVÍ A TESAŘSTVÍ
162400 VÝROBA DŘEVĚNÝCH OBALŮ
162900 VÝROBA OSTATNÍCH DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU
170000 VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU
171000 VÝROBA BUNIČINY, PAPÍRU A LEPENKY
171100 VÝROBA BUNIČINY
171110 VÝROBA CHEMICKÝCH BUNIČIN
171120 VÝROBA MECHANICKÝCH VLÁKNIN
171130 VÝROBA OSTATNÍCH PAPÍRENSKÝCH VLÁKNIN
171200 VÝROBA PAPÍRU A LEPENKY
172000 VÝROBA VÝROBKŮ Z PAPÍRU A LEPENKY
172100 VÝROBA VLNITÉHO PAPÍRU A LEPENKY, PAPÍROVÝCH A LEPENKOVÝCH OBALŮ
172200 VÝROBA DOMÁCÍCH POTŘEB, HYGIENICKÝCH A TOALETNÍCH VÝROBKŮ Z PAPÍRU
172300 VÝROBA KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB Z PAPÍRU
172400 VÝROBA TAPET
172900 VÝROBA OSTATNÍCH VÝROBKŮ Z PAPÍRU A LEPENKY
180000 TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ
181000 TISK A ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S TISKEM
181100 TISK NOVIN
181200 TISK OSTATNÍ, KROMĚ NOVIN
181300 PŘÍPRAVA TISKU A DIGITÁLNÍCH DAT
181400 VÁZÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI
182000 ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ
190000 VÝROBA KOKSU A RAFINOVANÝCH ROPNÝCH PRODUKTŮ
191000 VÝROBA KOKSÁRENSKÝCH PRODUKTŮ
192000 VÝROBA RAFINOVANÝCH ROPNÝCH PRODUKTŮ
200000 VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ
201000 VÝROBA ZÁKLADNÍCH CHEMICKÝCH LÁTEK, HNOJIV A DUSÍKATÝCH SLOUČENIN, PLASTŮ A SYNTETICKÉHO KAUČUKU V PRIMÁRNÍCH FORMÁCH
201100 VÝROBA TECHNICKÝCH PLYNŮ
201200 VÝROBA BARVIV A PIGMENTŮ
201300 VÝROBA JINÝCH ZÁKLADNÍCH ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK
201400 VÝROBA JINÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK
201410 VÝROBA BIOETANOLU (BIOLIHU) PRO POHON MOTORŮ A PRO VÝROBU SMĚSÍ A KOMPONENT PALIV PRO POHON MOTORŮ
201490 VÝROBA OSTATNÍCH ZÁKLADNÍCH ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK
201500 VÝROBA HNOJIV A DUSÍKATÝCH SLOUČENIN
201600 VÝROBA PLASTŮ V PRIMÁRNÍCH FORMÁCH
201700 VÝROBA SYNTETICKÉHO KAUČUKU V PRIMÁRNÍCH FORMÁCH
202000 VÝROBA PESTICIDŮ A JINÝCH AGROCHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ
203000 VÝROBA NÁTĚROVÝCH BAREV, LAKŮ A JINÝCH NÁTĚROVÝCH MATERIÁLŮ, TISKAŘSKÝCH BAREV A TMELŮ
204000 VÝROBA MÝDEL A DETERGENTŮ, ČISTICÍCH A LEŠTICÍCH PROSTŘEDKŮ, PARFÉMŮ A TOALETNÍCH PŘÍPRAVKŮ
204100 VÝROBA MÝDEL A DETERGENTŮ, ČISTICÍCH A LEŠTICÍCH PROSTŘEDKŮ
204200 VÝROBA PARFÉMŮ A TOALETNÍCH PŘÍPRAVKŮ
205000 VÝROBA OSTATNÍCH CHEMICKÝCH VÝROBKŮ
205100 VÝROBA VÝBUŠNIN
205200 VÝROBA KLIHŮ
205300 VÝROBA VONNÝCH SILIC
205900 VÝROBA OSTATNÍCH CHEMICKÝCH VÝROBKŮ J. N.
205910 VÝROBA METYLESTERŮ A ETYLESTERŮ MASTNÝCH KYSELIN PRO POHON MOTORŮ A PRO VÝROBU SMĚSÍ PALIV PRO POHON MOTORŮ
205990 VÝROBA JINÝCH CHEMICKÝCH VÝROBKŮ J. N.
206000 VÝROBA CHEMICKÝCH VLÁKEN
210000 VÝROBA ZÁKLADNÍCH FARMACEUTICKÝCH VÝROBKŮ A FARMACEUTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ
211000 VÝROBA ZÁKLADNÍCH FARMACEUTICKÝCH VÝROBKŮ
212000 VÝROBA FARMACEUTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ
220000 VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ
221000 VÝROBA PRYŽOVÝCH VÝROBKŮ
221100 VÝROBA PRYŽOVÝCH PLÁŠŤŮ A DUŠÍ; PROTEKTOROVÁNÍ PNEUMATIK
221900 VÝROBA OSTATNÍCH PRYŽOVÝCH VÝROBKŮ
222000 VÝROBA PLASTOVÝCH VÝROBKŮ
222100 VÝROBA PLASTOVÝCH DESEK, FÓLIÍ, HADIC, TRUBEK A PROFILŮ
222200 VÝROBA PLASTOVÝCH OBALŮ
222300 VÝROBA PLASTOVÝCH VÝROBKŮ PRO STAVEBNICTVÍ
222900 VÝROBA OSTATNÍCH PLASTOVÝCH VÝROBKŮ
230000 VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ
231000 VÝROBA SKLA A SKLENĚNÝCH VÝROBKŮ
231100 VÝROBA PLOCHÉHO SKLA
231200 TVAROVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ PLOCHÉHO SKLA
231300 VÝROBA DUTÉHO SKLA
231400 VÝROBA SKLENĚNÝCH VLÁKEN
231900 VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ OSTATNÍHO SKLA VČ. TECHNICKÉHO
232000 VÝROBA ŽÁRUVZDORNÝCH VÝROBKŮ
233000 VÝROBA STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Z JÍLOVITÝCH MATERIÁLŮ
233100 VÝROBA KERAMICKÝCH OBKLÁDAČEK A DLAŽDIC
233200 VÝROBA PÁLENÝCH ZDICÍCH MATERIÁLŮ, TAŠEK, DLAŽDIC A PODOBNÝCH VÝROBKŮ
234000 VÝROBA OSTATNÍCH PORCELÁNOVÝCH A KERAMICKÝCH VÝROBKŮ
234100 VÝROBA KERAMICKÝCH A PORCELÁNOVÝCH VÝROBKŮ PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST A OZDOBNÝCH PŘEDMĚTŮ
234200 VÝROBA KERAMICKÝCH SANITÁRNÍCH VÝROBKŮ
234300 VÝROBA KERAMICKÝCH IZOLÁTORŮ A IZOLAČNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
234400 VÝROBA OSTATNÍCH TECHNICKÝCH KERAMICKÝCH VÝROBKŮ
234900 VÝROBA OSTATNÍCH KERAMICKÝCH VÝROBKŮ
235000 VÝROBA CEMENTU, VÁPNA A SÁDRY
235100 VÝROBA CEMENTU
235200 VÝROBA VÁPNA A SÁDRY
236000 VÝROBA BETONOVÝCH, CEMENTOVÝCH A SÁDROVÝCH VÝROBKŮ
236100 VÝROBA BETONOVÝCH VÝROBKŮ PRO STAVEBNÍ ÚČELY
236200 VÝROBA SÁDROVÝCH VÝROBKŮ PRO STAVEBNÍ ÚČELY
236300 VÝROBA BETONU PŘIPRAVENÉHO K LITÍ
236400 VÝROBA MALT
236500 VÝROBA VLÁKNITÝCH CEMENTŮ
236900 VÝROBA OSTATNÍCH BETONOVÝCH, CEMENTOVÝCH A SÁDROVÝCH VÝROBKŮ
237000 ŘEZÁNÍ, TVAROVÁNÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA KAMENŮ
239000 VÝROBA BRUSIV A OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ J. N.
239100 VÝROBA BRUSIV
239900 VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ J. N.
240000 VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ
241000 VÝROBA SUROVÉHO ŽELEZA, OCELI A FEROSLITIN, PLOCHÝCH VÝROBKŮ (KROMĚ PÁSKY ZA STUDENA), TVÁŘENÍ VÝROBKŮ ZA TEPLA
241010 VÝROBA SUROVÉHO ŽELEZA, OCELI A FEROSLITIN
241020 VÝROBA PLOCHÝCH VÝROBKŮ (KROMĚ PÁSKY ZA STUDENA)
241030 TVÁŘENÍ VÝROBKŮ ZA TEPLA
242000 VÝROBA OCELOVÝCH TRUB, TRUBEK, DUTÝCH PROFILŮ A SOUVISEJÍCÍCH POTRUBNÍCH TVAROVEK
243000 VÝROBA OSTATNÍCH VÝROBKŮ ZÍSKANÝCH JEDNOSTUPŇOVÝM ZPRACOVÁNÍM OCELI
243100 TAŽENÍ TYČÍ ZA STUDENA
243200 VÁLCOVÁNÍ OCELOVÝCH ÚZKÝCH PÁSŮ ZA STUDENA
243300 TVÁŘENÍ OCELOVÝCH PROFILŮ ZA STUDENA
243400 TAŽENÍ OCELOVÉHO DRÁTU ZA STUDENA
244000 VÝROBA A HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ DRAHÝCH A NEŽELEZNÝCH KOVŮ
244100 VÝROBA A HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ DRAHÝCH KOVŮ
244200 VÝROBA A HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ HLINÍKU
244300 VÝROBA A HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ OLOVA, ZINKU A CÍNU
244400 VÝROBA A HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ MĚDI
244500 VÝROBA A HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ OSTATNÍCH NEŽELEZNÝCH KOVŮ
244600 ZPRACOVÁNÍ JADERNÉHO PALIVA
245000 SLÉVÁRENSTVÍ
245100 VÝROBA ODLITKŮ Z LITINY
245110 VÝROBA ODLITKŮ Z LITINY S LUPÍNKOVÝM GRAFITEM
245120 VÝROBA ODLITKŮ Z LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM
245190 VÝROBA OSTATNÍCH ODLITKŮ Z LITINY
245200 VÝROBA ODLITKŮ Z OCELI
245210 VÝROBA ODLITKŮ Z UHLÍKATÝCH OCELÍ
245220 VÝROBA ODLITKŮ Z LEGOVANÝCH OCELÍ
245300 VÝROBA ODLITKŮ Z LEHKÝCH NEŽELEZNÝCH KOVŮ
245400 VÝROBA ODLITKŮ Z OSTATNÍCH NEŽELEZNÝCH KOVŮ
250000 VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
251000 VÝROBA KONSTRUKČNÍCH KOVOVÝCH VÝROBKŮ
251100 VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A JEJICH DÍLŮ
251200 VÝROBA KOVOVÝCH DVEŘÍ A OKEN
252000 VÝROBA RADIÁTORŮ A KOTLŮ K ÚSTŘEDNÍMU TOPENÍ, KOVOVÝCH NÁDRŽÍ A ZÁSOBNÍKŮ
252100 VÝROBA RADIÁTORŮ A KOTLŮ K ÚSTŘEDNÍMU TOPENÍ
252900 VÝROBA KOVOVÝCH NÁDRŽÍ A ZÁSOBNÍKŮ
253000 VÝROBA PARNÍCH KOTLŮ, KROMĚ KOTLŮ PRO ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
254000 VÝROBA ZBRANÍ A STŘELIVA
255000 KOVÁNÍ, LISOVÁNÍ, RAŽENÍ, VÁLCOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ KOVŮ; PRÁŠKOVÁ METALURGIE
256000 POVRCHOVÁ ÚPRAVA A ZUŠLECHŤOVÁNÍ KOVŮ; OBRÁBĚNÍ
256100 POVRCHOVÁ ÚPRAVA A ZUŠLECHŤOVÁNÍ KOVŮ
256200 OBRÁBĚNÍ
257000 VÝROBA NOŽÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, NÁSTROJŮ A ŽELEZÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
257100 VÝROBA NOŽÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
257200 VÝROBA ZÁMKŮ A KOVÁNÍ
257300 VÝROBA NÁSTROJŮ A NÁŘADÍ
259000 VÝROBA OSTATNÍCH KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ
259100 VÝROBA OCELOVÝCH SUDŮ A PODOBNÝCH NÁDOB
259200 VÝROBA DROBNÝCH KOVOVÝCH OBALŮ
259300 VÝROBA DRÁTĚNÝCH VÝROBKŮ, ŘETĚZŮ A PRUŽIN
259400 VÝROBA SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ A SPOJOVACÍCH VÝROBKŮ SE ZÁVITY
259900 VÝROBA OSTATNÍCH KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ J. N.
260000 VÝROBA POČÍTAČŮ, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ
261000 VÝROBA ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK A DESEK
261100 VÝROBA ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK
261200 VÝROBA OSAZENÝCH ELEKTRONICKÝCH DESEK
262000 VÝROBA POČÍTAČŮ A PERIFERNÍCH ZAŘÍZENÍ
263000 VÝROBA KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
264000 VÝROBA SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY
265000 VÝROBA MĚŘICÍCH, ZKUŠEBNÍCH A NAVIGAČNÍCH PŘÍSTROJŮ; VÝROBA ČASOMĚRNÝCH PŘÍSTROJŮ
265100 VÝROBA MĚŘICÍCH, ZKUŠEBNÍCH A NAVIGAČNÍCH PŘÍSTROJŮ
265200 VÝROBA ČASOMĚRNÝCH PŘÍSTROJŮ
266000 VÝROBA OZAŘOVACÍCH, ELEKTROLÉČEBNÝCH A ELEKTROTERAPEUTICKÝCH PŘÍSTROJŮ
267000 VÝROBA OPTICKÝCH A FOTOGRAFICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ
268000 VÝROBA MAGNETICKÝCH A OPTICKÝCH MÉDIÍ
270000 VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
271000 VÝROBA ELEKTRICKÝCH MOTORŮ, GENERÁTORŮ, TRANSFORMÁTORŮ A ELEKTRICKÝCH ROZVODNÝCH A KONTROLNÍCH ZAŘÍZENÍ
271100 VÝROBA ELEKTRICKÝCH MOTORŮ, GENERÁTORŮ A TRANSFORMÁTORŮ
271200 VÝROBA ELEKTRICKÝCH ROZVODNÝCH A KONTROLNÍCH ZAŘÍZENÍ
272000 VÝROBA BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ
273000 VÝROBA OPTICKÝCH A ELEKTRICKÝCH KABELŮ, ELEKTRICKÝCH VODIČŮ A ELEKTROINSTALAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
273100 VÝROBA OPTICKÝCH KABELŮ
273200 VÝROBA ELEKTRICKÝCH VODIČŮ A KABELŮ J. N.
273300 VÝROBA ELEKTROINSTALAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
274000 VÝROBA ELEKTRICKÝCH OSVĚTLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
275000 VÝROBA SPOTŘEBIČŮ PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST
275100 VÝROBA ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST
275200 VÝROBA NEELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST
279000 VÝROBA OSTATNÍCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
280000 VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N.
281000 VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PRO VŠEOBECNÉ ÚČELY
281100 VÝROBA MOTORŮ A TURBÍN, KROMĚ MOTORŮ PRO LETADLA, AUTOMOBILY A MOTOCYKLY
281200 VÝROBA HYDRAULICKÝCH A PNEUMATICKÝCH ZAŘÍZENÍ
281300 VÝROBA OSTATNÍCH ČERPADEL A KOMPRESORŮ
281400 VÝROBA OSTATNÍCH POTRUBNÍCH ARMATUR
281500 VÝROBA LOŽISEK, OZUBENÝCH KOL, PŘEVODŮ A HNACÍCH PRVKŮ
282000 VÝROBA OSTATNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PRO VŠEOBECNÉ ÚČELY
282100 VÝROBA PECÍ A HOŘÁKŮ PRO TOPENIŠTĚ
282200 VÝROBA ZDVIHACÍCH A MANIPULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
282300 VÝROBA KANCELÁŘSKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ, KROMĚ POČÍTAČŮ A PERIFERNÍCH ZAŘÍZENÍ
282400 VÝROBA RUČNÍCH MECHANIZOVANÝCH NÁSTROJŮ
282500 VÝROBA PRŮMYSLOVÝCH CHLADICÍCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
282900 VÝROBA OSTATNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PRO VŠEOBECNÉ ÚČELY J. N.
283000 VÝROBA ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNICKÝCH STROJŮ
284000 VÝROBA KOVOOBRÁBĚCÍCH A OSTATNÍCH OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
284100 VÝROBA KOVOOBRÁBĚCÍCH STROJŮ
284900 VÝROBA OSTATNÍCH OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
289000 VÝROBA OSTATNÍCH STROJŮ PRO SPECIÁLNÍ ÚČELY
289100 VÝROBA STROJŮ PRO METALURGII
289200 VÝROBA STROJŮ PRO TĚŽBU, DOBÝVÁNÍ A STAVEBNICTVÍ
289300 VÝROBA STROJŮ NA VÝROBU POTRAVIN, NÁPOJŮ A ZPRACOVÁNÍ TABÁKU
289400 VÝROBA STROJŮ NA VÝROBU TEXTILU, ODĚVNÍCH VÝROBKŮ A VÝROBKŮ Z USNÍ
289500 VÝROBA STROJŮ A PŘÍSTROJŮ NA VÝROBU PAPÍRU A LEPENKY
289600 VÝROBA STROJŮ NA VÝROBU PLASTŮ A PRYŽE
289900 VÝROBA OSTATNÍCH STROJŮ PRO SPECIÁLNÍ ÚČELY J. N.
290000 VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (KROMĚ MOTOCYKLŮ), PŘÍVĚSŮ A NÁVĚSŮ
291000 VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDEL A JEJICH MOTORŮ
292000 VÝROBA KAROSERIÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL; VÝROBA PŘÍVĚSŮ A NÁVĚSŮ
293000 VÝROBA DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MOTOROVÁ VOZIDLA A JEJICH MOTORY
293100 VÝROBA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO MOTOROVÁ VOZIDLA
293200 VÝROBA OSTATNÍCH DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MOTOROVÁ VOZIDLA
300000 VÝROBA OSTATNÍCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ
301000 STAVBA LODÍ A ČLUNŮ
301100 STAVBA LODÍ A PLAVIDEL
301200 STAVBA REKREAČNÍCH A SPORTOVNÍCH ČLUNŮ
302000 VÝROBA ŽELEZNIČNÍCH LOKOMOTIV A VOZOVÉHO PARKU
303000 VÝROBA LETADEL A JEJICH MOTORŮ, KOSMICKÝCH LODÍ A SOUVISEJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ
304000 VÝROBA VOJENSKÝCH BOJOVÝCH VOZIDEL
309000 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ J. N.
309100 VÝROBA MOTOCYKLŮ
309200 VÝROBA JÍZDNÍCH KOL A VOZÍKŮ PRO INVALIDY
309900 VÝROBA OSTATNÍCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ J. N.
310000 VÝROBA NÁBYTKU
310100 VÝROBA KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ OBCHODŮ
310200 VÝROBA KUCHYŇSKÉHO NÁBYTKU
310300 VÝROBA MATRACÍ
310900 VÝROBA OSTATNÍHO NÁBYTKU
320000 OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
321000 VÝROBA KLENOTŮ, BIŽUTERIE A PŘÍBUZNÝCH VÝROBKŮ
321100 RAŽENÍ MINCÍ
321200 VÝROBA KLENOTŮ A PŘÍBUZNÝCH VÝROBKŮ
321300 VÝROBA BIŽUTERIE A PŘÍBUZNÝCH VÝROBKŮ
322000 VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
323000 VÝROBA SPORTOVNÍCH POTŘEB
324000 VÝROBA HER A HRAČEK
325000 VÝROBA LÉKAŘSKÝCH A DENTÁLNÍCH NÁSTROJŮ A POTŘEB
329000 ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL J. N.
329100 VÝROBA KOŠŤAT A KARTÁČNICKÝCH VÝROBKŮ
329900 OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL J. N.
330000 OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
331000 OPRAVY KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
331100 OPRAVY KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ
331200 OPRAVY STROJŮ
331300 OPRAVY ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ
331400 OPRAVY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
331500 OPRAVY A ÚDRŽBA LODÍ A ČLUNŮ
331600 OPRAVY A ÚDRŽBA LETADEL A KOSMICKÝCH LODÍ
331700 OPRAVY A ÚDRŽBA OSTATNÍCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ J. N.
331710 OPRAVY A ÚDRŽBA KOLEJOVÝCH VOZIDEL
331790 OPRAVY A ÚDRŽBA OSTATNÍCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ J. N., KROMĚ KOLEJOVÝCH VOZIDEL
331900 OPRAVY OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ
332000 INSTALACE PRŮMYSLOVÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
350000 VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU
351000 VÝROBA, PŘENOS A ROZVOD ELEKTŘINY
351100 VÝROBA ELEKTŘINY
351200 PŘENOS ELEKTŘINY
351300 ROZVOD ELEKTŘINY
351400 OBCHOD S ELEKTŘINOU
352000 VÝROBA PLYNU; ROZVOD PLYNNÝCH PALIV PROSTŘEDNICTVÍM SÍTÍ
352100 VÝROBA PLYNU
352200 ROZVOD PLYNNÝCH PALIV PROSTŘEDNICTVÍM SÍTÍ
352300 OBCHOD S PLYNEM PROSTŘEDNICTVÍM SÍTÍ
353000 VÝROBA A ROZVOD TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU, VÝROBA LEDU
353010 VÝROBA TEPLA
353020 ROZVOD TEPLA
353030 VÝROBA KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU
353040 ROZVOD KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU
353050 VÝROBA CHLADICÍ VODY
353060 ROZVOD CHLADICÍ VODY
353070 VÝROBA LEDU
360000 SHROMAŽĎOVÁNÍ, ÚPRAVA A ROZVOD VODY
370000 ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI
380000 SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚR A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ, ÚPRAVA ODPADŮ K DALŠÍMU VYUŽITÍ
381000 SHROMAŽĎOVÁNÍ A SBĚR ODPADŮ
381100 SHROMAŽĎOVÁNÍ A SBĚR ODPADŮ, KROMĚ NEBEZPEČNÝCH
381200 SHROMAŽĎOVÁNÍ A SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
382000 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ
382100 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ, KROMĚ NEBEZPEČNÝCH
382200 ODSTRAŇOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
383000 ÚPRAVA ODPADŮ K DALŠÍMU VYUŽITÍ
383100 DEMONTÁŽ VRAKŮ A VYŘAZENÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PRO ÚČELY RECYKLACE
383200 ÚPRAVA ODPADŮ K DALŠÍMU VYUŽITÍ, KROMĚ DEMONTÁŽE VRAKŮ, STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
390000 SANACE A JINÉ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADY
410000 VÝSTAVBA BUDOV
411000 DEVELOPERSKÁ ČINNOST
412000 VÝSTAVBA BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH BUDOV
412010 VÝSTAVBA BYTOVÝCH BUDOV
412020 VÝSTAVBA NEBYTOVÝCH BUDOV
420000 INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ
421000 VÝSTAVBA SILNIC A ŽELEZNIC
421100 VÝSTAVBA SILNIC A DÁLNIC
421200 VÝSTAVBA ŽELEZNIC A PODZEMNÍCH DRAH
421300 VÝSTAVBA MOSTŮ A TUNELŮ
422000 VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
422100 VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PRO KAPALINY A PLYNY
422110 VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PRO KAPALINY
422120 VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PRO PLYNY
422200 VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PRO ELEKTŘINU A TELEKOMUNIKACE
429000 VÝSTAVBA OSTATNÍCH STAVEB
429100 VÝSTAVBA VODNÍCH DĚL
429900 VÝSTAVBA OSTATNÍCH STAVEB J. N.
430000 SPECIALIZOVANÉ STAVEBNÍ ČINNOSTI
431000 DEMOLICE A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ
431100 DEMOLICE
431200 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ
431300 PRŮZKUMNÉ VRTNÉ PRÁCE
432000 ELEKTROINSTALAČNÍ, INSTALATÉRSKÉ A OSTATNÍ STAVEBNĚ INSTALAČNÍ PRÁCE
432100 ELEKTRICKÉ INSTALACE
432200 INSTALACE VODY, ODPADU, PLYNU, TOPENÍ A KLIMATIZACE
432900 OSTATNÍ STAVEBNÍ INSTALACE
433000 KOMPLETAČNÍ A DOKONČOVACÍ PRÁCE
433100 OMÍTKÁŘSKÉ PRÁCE
433200 TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
433300 OBKLÁDÁNÍ STĚN A POKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN
433400 SKLENÁŘSKÉ, MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
433410 SKLENÁŘSKÉ PRÁCE
433420 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
433900 OSTATNÍ KOMPLETAČNÍ A DOKONČOVACÍ PRÁCE
439000 OSTATNÍ SPECIALIZOVANÉ STAVEBNÍ ČINNOSTI
439100 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
439900 OSTATNÍ SPECIALIZOVANÉ STAVEBNÍ ČINNOSTI J. N.
439910 MONTÁŽ A DEMONTÁŽ LEŠENÍ A BEDNĚNÍ
439990 JINÉ SPECIALIZOVANÉ STAVEBNÍ ČINNOSTI J. N.
450000 VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD A OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL
451000 OBCHOD S MOTOROVÝMI VOZIDLY, KROMĚ MOTOCYKLŮ
451100 OBCHOD S AUTOMOBILY A JINÝMI LEHKÝMI MOTOROVÝMI VOZIDLY
451900 OBCHOD S OSTATNÍMI MOTOROVÝMI VOZIDLY, KROMĚ MOTOCYKLŮ
452000 OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, KROMĚ MOTOCYKLŮ
453000 OBCHOD S DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO MOTOROVÁ VOZIDLA, KROMĚ MOTOCYKLŮ
453100 VELKOOBCHOD S DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO MOTOROVÁ VOZIDLA, KROMĚ MOTOCYKLŮ
453200 MALOOBCHOD S DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO MOTOROVÁ VOZIDLA, KROMĚ MOTOCYKLŮ
454000 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOCYKLŮ, JEJICH DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
460000 VELKOOBCHOD, KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL
461000 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VELKOOBCHODU A VELKOOBCHOD V ZASTOUPENÍ
461100 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VELKOOBCHODU A VELKOOBCHOD V ZASTOUPENÍ SE ZÁKLADNÍMI ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY, ŽIVÝMI ZVÍŘATY, TEXTILNÍMI SUROVINAMI A POLOTOVARY
461200 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VELKOOBCHODU A VELKOOBCHOD V ZASTOUPENÍ S PALIVY, RUDAMI, KOVY A PRŮMYSLOVÝMI CHEMIKÁLIEMI
461300 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VELKOOBCHODU A VELKOOBCHOD V ZASTOUPENÍ SE DŘEVEM A STAVEBNÍMI MATERIÁLY
461400 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VELKOOBCHODU A VELKOOBCHOD V ZASTOUPENÍ SE STROJI, PRŮMYSLOVÝM ZAŘÍZENÍM, LODĚMI A LETADLY
461500 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VELKOOBCHODU A VELKOOBCHOD V ZASTOUPENÍ S NÁBYTKEM, ŽELEZÁŘSKÝM ZBOŽÍM A POTŘEBAMI PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST
461600 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VELKOOBCHODU A VELKOOBCHOD V ZASTOUPENÍ S TEXTILEM, ODĚVY, KOŽEŠINAMI, OBUVÍ A KOŽENÝMI VÝROBKY
461700 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VELKOOBCHODU A VELKOOBCHOD V ZASTOUPENÍ S POTRAVINAMI, NÁPOJI, TABÁKEM A TABÁKOVÝMI VÝROBKY
461800 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPECIALIZOVANÉHO VELKOOBCHODU A SPECIALIZOVANÝ VELKOOBCHOD V ZASTOUPENÍ S OSTATNÍMI VÝROBKY
461810 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VELKOOBCHODU A VELKOOBCHOD V ZASTOUPENÍ S PAPÍRENSKÝMI VÝROBKY
461890 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPECIALIZOVANÉHO VELKOOBCHODU A VELKOOBCHOD V ZASTOUPENÍ S OSTATNÍMI VÝROBKY J. N.
461900 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NESPECIALIZOVANÉHO VELKOOBCHODU A NESPECIALIZOVANÝ VELKOOBCHOD V ZASTOUPENÍ
462000 VELKOOBCHOD SE ZÁKLADNÍMI ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY A ŽIVÝMI ZVÍŘATY
462100 VELKOOBCHOD S OBILÍM, SUROVÝM TABÁKEM, OSIVY A KRMIVY
462200 VELKOOBCHOD S KVĚTINAMI A JINÝMI ROSTLINAMI
462300 VELKOOBCHOD S ŽIVÝMI ZVÍŘATY
462400 VELKOOBCHOD SE SUROVÝMI KŮŽEMI, KOŽEŠINAMI A USNĚMI
463000 VELKOOBCHOD S POTRAVINAMI, NÁPOJI A TABÁKOVÝMI VÝROBKY
463100 VELKOOBCHOD S OVOCEM A ZELENINOU
463200 VELKOOBCHOD S MASEM A MASNÝMI VÝROBKY
463300 VELKOOBCHOD S MLÉČNÝMI VÝROBKY, VEJCI, JEDLÝMI OLEJI A TUKY
463400 VELKOOBCHOD S NÁPOJI
463500 VELKOOBCHOD S TABÁKOVÝMI VÝROBKY
463600 VELKOOBCHOD S CUKREM, ČOKOLÁDOU A CUKROVINKAMI
463700 VELKOOBCHOD S KÁVOU, ČAJEM, KAKAEM A KOŘENÍM
463800 SPECIALIZOVANÝ VELKOOBCHOD S JINÝMI POTRAVINAMI, VČETNĚ RYB, KORÝŠŮ A MĚKKÝŠŮ
463900 NESPECIALIZOVANÝ VELKOOBCHOD S POTRAVINAMI, NÁPOJI A TABÁKOVÝMI VÝROBKY
464000 VELKOOBCHOD S VÝROBKY PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST
464100 VELKOOBCHOD S TEXTILEM
464200 VELKOOBCHOD S ODĚVY A OBUVÍ
464210 VELKOOBCHOD S ODĚVY
464220 VELKOOBCHOD S OBUVÍ
464300 VELKOOBCHOD S ELEKTROSPOTŘEBIČI A ELEKTRONIKOU
464400 VELKOOBCHOD S PORCELÁNOVÝMI, KERAMICKÝMI A SKLENĚNÝMI VÝROBKY A ČISTICÍMI PROSTŘEDKY
464410 VELKOOBCHOD S PORCELÁNOVÝMI, KERAMICKÝMI A SKLENĚNÝMI VÝROBKY
464420 VELKOOBCHOD S PRACÍMI A ČISTICÍMI PROSTŘEDKY
464500 VELKOOBCHOD S KOSMETICKÝMI VÝROBKY
464600 VELKOOBCHOD S FARMACEUTICKÝMI VÝROBKY
464700 VELKOOBCHOD S NÁBYTKEM, KOBERCI A SVÍTIDLY
464800 VELKOOBCHOD S HODINAMI, HODINKAMI A KLENOTY
464900 VELKOOBCHOD S OSTATNÍMI VÝROBKY PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST
465000 VELKOOBCHOD S POČÍTAČOVÝM A KOMUNIKAČNÍM ZAŘÍZENÍM
465100 VELKOOBCHOD S POČÍTAČI, POČÍTAČOVÝM PERIFERNÍM ZAŘÍZENÍM A SOFTWAREM
465200 VELKOOBCHOD S ELEKTRONICKÝM A TELEKOMUNIKAČNÍM ZAŘÍZENÍM A JEHO DÍLY
466000 VELKOOBCHOD S OSTATNÍMI STROJI, STROJNÍM ZAŘÍZENÍM A PŘÍSLUŠENSTVÍM
466100 VELKOOBCHOD SE ZEMĚDĚLSKÝMI STROJI, STROJNÍM ZAŘÍZENÍM A PŘÍSLUŠENSTVÍM
466200 VELKOOBCHOD S OBRÁBĚCÍMI STROJI
466300 VELKOOBCHOD S TĚŽEBNÍMI A STAVEBNÍMI STROJI A ZAŘÍZENÍM
466400 VELKOOBCHOD SE STROJNÍM ZAŘÍZENÍM PRO TEXTILNÍ PRŮMYSL, ŠICÍMI A PLETACÍMI STROJI
466500 VELKOOBCHOD S KANCELÁŘSKÝM NÁBYTKEM
466600 VELKOOBCHOD S OSTATNÍMI KANCELÁŘSKÝMI STROJI A ZAŘÍZENÍM
466900 VELKOOBCHOD S OSTATNÍMI STROJI A ZAŘÍZENÍM
467000 OSTATNÍ SPECIALIZOVANÝ VELKOOBCHOD
467100 VELKOOBCHOD S PEVNÝMI, KAPALNÝMI A PLYNNÝMI PALIVY A PŘÍBUZNÝMI VÝROBKY
467110 VELKOOBCHOD S PEVNÝMI PALIVY A PŘÍBUZNÝMI VÝROBKY
467120 VELKOOBCHOD S KAPALNÝMI PALIVY A PŘÍBUZNÝMI VÝROBKY
467130 VELKOOBCHOD S PLYNNÝMI PALIVY A PŘÍBUZNÝMI VÝROBKY
467200 VELKOOBCHOD S RUDAMI, KOVY A HUTNÍMI VÝROBKY
467300 VELKOOBCHOD SE DŘEVEM, STAVEBNÍMI MATERIÁLY A SANITÁRNÍM VYBAVENÍM
467400 VELKOOBCHOD S ŽELEZÁŘSKÝM ZBOŽÍM, INSTALATÉRSKÝMI A TOPENÁŘSKÝMI POTŘEBAMI
467500 VELKOOBCHOD S CHEMICKÝMI VÝROBKY
467600 VELKOOBCHOD S OSTATNÍMI MEZIPRODUKTY
467610 VELKOOBCHOD S PAPÍRENSKÝMI MEZIPRODUKTY
467690 VELKOOBCHOD S OSTATNÍMI MEZIPRODUKTY J. N.
467700 VELKOOBCHOD S ODPADEM A ŠROTEM
469000 NESPECIALIZOVANÝ VELKOOBCHOD
470000 MALOOBCHOD, KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL
471000 MALOOBCHOD V NESPECIALIZOVANÝCH PRODEJNÁCH
471100 MALOOBCHOD S PŘEVAHOU POTRAVIN, NÁPOJŮ A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ V NESPECIALIZOVANÝCH PRODEJNÁCH
471900 OSTATNÍ MALOOBCHOD V NESPECIALIZOVANÝCH PRODEJNÁCH
472000 MALOOBCHOD S POTRAVINAMI, NÁPOJI A TABÁKOVÝMI VÝROBKY VE SPECIALIZOVANÝCH PRODEJNÁCH
472100 MALOOBCHOD S OVOCEM A ZELENINOU
472200 MALOOBCHOD S MASEM A MASNÝMI VÝROBKY
472300 MALOOBCHOD S RYBAMI, KORÝŠI A MĚKKÝŠI
472400 MALOOBCHOD S CHLEBEM, PEČIVEM, CUKRÁŘSKÝMI VÝROBKY A CUKROVINKAMI
472500 MALOOBCHOD S NÁPOJI
472600 MALOOBCHOD S TABÁKOVÝMI VÝROBKY
472900 OSTATNÍ MALOOBCHOD S POTRAVINAMI VE SPECIALIZOVANÝCH PRODEJNÁCH
473000 MALOOBCHOD S POHONNÝMI HMOTAMI VE SPECIALIZOVANÝCH PRODEJNÁCH
474000 MALOOBCHOD S POČÍTAČOVÝM A KOMUNIKAČNÍM ZAŘÍZENÍM VE SPECIALIZOVANÝCH PRODEJNÁCH
474100 MALOOBCHOD S POČÍTAČI, POČÍTAČOVÝM PERIFERNÍM ZAŘÍZENÍM A SOFTWAREM
474200 MALOOBCHOD S TELEKOMUNIKAČNÍM ZAŘÍZENÍM
474300 MALOOBCHOD S AUDIO- A VIDEOZAŘÍZENÍM
475000 MALOOBCHOD S OSTATNÍMI VÝROBKY PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST VE SPECIALIZOVANÝCH PRODEJNÁCH
475100 MALOOBCHOD S TEXTILEM
475200 MALOOBCHOD S ŽELEZÁŘSKÝM ZBOŽÍM, BARVAMI, SKLEM A POTŘEBAMI PRO KUTILY
475300 MALOOBCHOD S KOBERCI, PODLAHOVÝMI KRYTINAMI A NÁSTĚNNÝMI OBKLADY
475400 MALOOBCHOD S ELEKTROSPOTŘEBIČI A ELEKTRONIKOU
475900 MALOOBCHOD S NÁBYTKEM, SVÍTIDLY A OSTATNÍMI VÝROBKY PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST VE SPECIALIZOVANÝCH PRODEJNÁCH
476000 MALOOBCHOD S VÝROBKY PRO KULTURNÍ ROZHLED A REKREACI VE SPECIALIZOVANÝCH PRODEJNÁCH
476100 MALOOBCHOD S KNIHAMI
476200 MALOOBCHOD S NOVINAMI, ČASOPISY A PAPÍRNICKÝM ZBOŽÍM
476300 MALOOBCHOD S AUDIO- A VIDEOZÁZNAMY
476400 MALOOBCHOD SE SPORTOVNÍM VYBAVENÍM
476500 MALOOBCHOD S HRAMI A HRAČKAMI
477000 MALOOBCHOD S OSTATNÍM ZBOŽÍM VE SPECIALIZOVANÝCH PRODEJNÁCH
477100 MALOOBCHOD S ODĚVY
477200 MALOOBCHOD S OBUVÍ A KOŽENÝMI VÝROBKY
477300 MALOOBCHOD S FARMACEUTICKÝMI PŘÍPRAVKY
477400 MALOOBCHOD SE ZDRAVOTNICKÝMI A ORTOPEDICKÝMI VÝROBKY
477500 MALOOBCHOD S KOSMETICKÝMI A TOALETNÍMI VÝROBKY
477600 MALOOBCHOD S KVĚTINAMI, ROSTLINAMI, OSIVY, HNOJIVY, ZVÍŘATY PRO ZÁJMOVÝ CHOV A KRMIVY PRO NĚ
477700 MALOOBCHOD S HODINAMI, HODINKAMI A KLENOTY
477800 OSTATNÍ MALOOBCHOD S NOVÝM ZBOŽÍM VE SPECIALIZOVANÝCH PRODEJNÁCH
477810 MALOOBCHOD S FOTOGRAFICKÝM A OPTICKÝM ZAŘÍZENÍM A POTŘEBAMI
477820 MALOOBCHOD S PEVNÝMI PALIVY
477830 MALOOBCHOD S KAPALNÝMI PALIVY (KROMĚ POHONNÝCH HMOT)
477840 MALOOBCHOD S PLYNNÝMI PALIVY (KROMĚ POHONNÝCH HMOT)
477890 OSTATNÍ MALOOBCHOD S NOVÝM ZBOŽÍM VE SPECIALIZOVANÝCH PRODEJNÁCH J. N.
477900 MALOOBCHOD S POUŽITÝM ZBOŽÍM V PRODEJNÁCH
478000 MALOOBCHOD VE STÁNCÍCH A NA TRZÍCH
478100 MALOOBCHOD S POTRAVINAMI, NÁPOJI A TABÁKOVÝMI VÝROBKY VE STÁNCÍCH A NA TRZÍCH
478200 MALOOBCHOD S TEXTILEM, ODĚVY A OBUVÍ VE STÁNCÍCH A NA TRZÍCH
478900 MALOOBCHOD S OSTATNÍM ZBOŽÍM VE STÁNCÍCH A NA TRZÍCH
479000 MALOOBCHOD MIMO PRODEJNY, STÁNKY A TRHY
479100 MALOOBCHOD PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU NEBO ZÁSILKOVÉ SLUŽBY
479110 MALOOBCHOD PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU
479120 MALOOBCHOD PROSTŘEDNICTVÍM ZÁSILKOVÉ SLUŽBY (JINÝ NEŽ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU)
479900 OSTATNÍ MALOOBCHOD MIMO PRODEJNY, STÁNKY A TRHY
490000 POZEMNÍ A POTRUBNÍ DOPRAVA
491000 ŽELEZNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVA MEZIMĚSTSKÁ
492000 ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA
493000 OSTATNÍ POZEMNÍ OSOBNÍ DOPRAVA
493100 MĚSTSKÁ A PŘÍMĚSTSKÁ POZEMNÍ OSOBNÍ DOPRAVA
493200 TAXISLUŽBA A PRONÁJEM OSOBNÍCH VOZŮ S ŘIDIČEM
493900 OSTATNÍ POZEMNÍ OSOBNÍ DOPRAVA J. N.
493910 MEZIMĚSTSKÁ PRAVIDELNÁ POZEMNÍ OSOBNÍ DOPRAVA
493920 OSOBNÍ DOPRAVA LANOVKOU NEBO VLEKEM
493930 NEPRAVIDELNÁ POZEMNÍ OSOBNÍ DOPRAVA
493990 JINÁ POZEMNÍ OSOBNÍ DOPRAVA J. N.
494000 SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA A STĚHOVACÍ SLUŽBY
494100 SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA
494200 STĚHOVACÍ SLUŽBY
495000 POTRUBNÍ DOPRAVA
495010 POTRUBNÍ DOPRAVA ROPOVODEM
495020 POTRUBNÍ DOPRAVA PLYNOVODEM
495090 POTRUBNÍ DOPRAVA OSTATNÍ
500000 VODNÍ DOPRAVA
501000 NÁMOŘNÍ A POBŘEŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVA
502000 NÁMOŘNÍ A POBŘEŽNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA
503000 VNITROZEMSKÁ VODNÍ OSOBNÍ DOPRAVA
504000 VNITROZEMSKÁ VODNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA
510000 LETECKÁ DOPRAVA
511000 LETECKÁ OSOBNÍ DOPRAVA
511010 VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÁ LETECKÁ OSOBNÍ DOPRAVA
511020 VNITROSTÁTNÍ NEPRAVIDELNÁ LETECKÁ OSOBNÍ DOPRAVA
511030 MEZINÁRODNÍ PRAVIDELNÁ LETECKÁ OSOBNÍ DOPRAVA
511040 MEZINÁRODNÍ NEPRAVIDELNÁ LETECKÁ OSOBNÍ DOPRAVA
511090 OSTATNÍ LETECKÁ OSOBNÍ DOPRAVA
512000 LETECKÁ NÁKLADNÍ DOPRAVA A KOSMICKÁ DOPRAVA
512100 LETECKÁ NÁKLADNÍ DOPRAVA
512200 KOSMICKÁ DOPRAVA
520000 SKLADOVÁNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOSTI V DOPRAVĚ
521000 SKLADOVÁNÍ
522000 VEDLEJŠÍ ČINNOSTI V DOPRAVĚ
522100 ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S POZEMNÍ DOPRAVOU
522200 ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S VODNÍ DOPRAVOU
522300 ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S LETECKOU DOPRAVOU
522400 MANIPULACE S NÁKLADEM
522900 OSTATNÍ VEDLEJŠÍ ČINNOSTI V DOPRAVĚ
530000 POŠTOVNÍ A KURÝRNÍ ČINNOSTI
531000 ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA ZÁKLADĚ POŠTOVNÍ LICENCE
532000 OSTATNÍ POŠTOVNÍ A KURÝRNÍ ČINNOSTI
550000 UBYTOVÁNÍ
551000 UBYTOVÁNÍ V HOTELÍCH A PODOBNÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH
551010 HOTELY
551020 MOTELY, BOTELY
551090 OSTATNÍ PODOBNÁ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
552000 REKREAČNÍ A OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁNÍ
553000 KEMPY A TÁBOŘIŠTĚ
559000 OSTATNÍ UBYTOVÁNÍ
559010 UBYTOVÁNÍ V ZAŘÍZENÝCH PRONÁJMECH
559020 UBYTOVÁNÍ VE VYSOKOŠKOLSKÝCH KOLEJÍCH, DOMOVECH MLÁDEŽE
559090 OSTATNÍ UBYTOVÁNÍ J. N.
560000 STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
561000 STRAVOVÁNÍ V RESTAURACÍCH, U STÁNKŮ A V MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH
562000 POSKYTOVÁNÍ CATERINGOVÝCH A OSTATNÍCH STRAVOVACÍCH SLUŽEB
562100 POSKYTOVÁNÍ CATERINGOVÝCH SLUŽEB
562900 POSKYTOVÁNÍ OSTATNÍCH STRAVOVACÍCH SLUŽEB
562910 STRAVOVÁNÍ V ZÁVODNÍCH KUCHYNÍCH
562920 STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍCH, MENZÁCH
562990 POSKYTOVÁNÍ JINÝCH STRAVOVACÍCH SLUŽEB J. N.
563000 POHOSTINSTVÍ
580000 VYDAVATELSKÉ ČINNOSTI
581000 VYDÁVÁNÍ KNIH, PERIODICKÝCH PUBLIKACÍ A OSTATNÍ VYDAVATELSKÉ ČINNOSTI
581100 VYDÁVÁNÍ KNIH
581200 VYDÁVÁNÍ ADRESÁŘŮ A JINÝCH SEZNAMŮ
581300 VYDÁVÁNÍ NOVIN
581400 VYDÁVÁNÍ ČASOPISŮ A OSTATNÍCH PERIODICKÝCH PUBLIKACÍ
581900 OSTATNÍ VYDAVATELSKÉ ČINNOSTI
582000 VYDÁVÁNÍ SOFTWARU
582100 VYDÁVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH HER
582900 OSTATNÍ VYDÁVÁNÍ SOFTWARU
590000 ČINNOSTI V OBLASTI FILMŮ, VIDEOZÁZNAMŮ A TELEVIZNÍCH PROGRAMŮ, POŘIZOVÁNÍ ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK A HUDEBNÍ VYDAVATELSKÉ ČINNOSTI
591000 ČINNOSTI V OBLASTI FILMŮ, VIDEOZÁZNAMŮ A TELEVIZNÍCH PROGRAMŮ
591100 PRODUKCE FILMŮ, VIDEOZÁZNAMŮ A TELEVIZNÍCH PROGRAMŮ
591200 POSTPRODUKCE FILMŮ, VIDEOZÁZNAMŮ A TELEVIZNÍCH PROGRAMŮ
591300 DISTRIBUCE FILMŮ, VIDEOZÁZNAMŮ A TELEVIZNÍCH PROGRAMŮ
591400 PROMÍTÁNÍ FILMŮ
592000 POŘIZOVÁNÍ ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK A HUDEBNÍ VYDAVATELSKÉ ČINNOSTI
600000 TVORBA PROGRAMŮ A VYSÍLÁNÍ
601000 ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
602000 TVORBA TELEVIZNÍCH PROGRAMŮ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
610000 TELEKOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
611000 ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S PEVNOU TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTÍ
611010 POSKYTOVÁNÍ HLASOVÝCH SLUŽEB PŘES PEVNOU TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤ
611020 PRONÁJEM PEVNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
611030 PŘENOS DAT PŘES PEVNOU TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤ
611040 POSKYTOVÁNÍ PŘÍSTUPU K INTERNETU PŘES PEVNOU TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤ
611090 OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S PEVNOU TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTÍ
612000 ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S BEZDRÁTOVOU TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTÍ
612010 POSKYTOVÁNÍ HLASOVÝCH SLUŽEB PŘES BEZDRÁTOVOU TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤ
612020 PRONÁJEM BEZDRÁTOVÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
612030 PŘENOS DAT PŘES BEZDRÁTOVOU TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤ
612040 POSKYTOVÁNÍ PŘÍSTUPU K INTERNETU PŘES BEZDRÁTOVOU TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤ
612090 OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S BEZDRÁTOVOU TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTÍ
613000 ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SATELITNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTÍ
619000 OSTATNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
620000 ČINNOSTI V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
620100 PROGRAMOVÁNÍ
620200 PORADENSTVÍ V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
620300 SPRÁVA POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ
620900 OSTATNÍ ČINNOSTI V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
630000 INFORMAČNÍ ČINNOSTI
631000 ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM DAT A HOSTINGEM; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S WEBOVÝMI PORTÁLY
631100 ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM DAT A HOSTINGEM
631200 ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S WEBOVÝMI PORTÁLY
639000 OSTATNÍ INFORMAČNÍ ČINNOSTI
639100 ČINNOSTI ZPRAVODAJSKÝCH TISKOVÝCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR
639900 OSTATNÍ INFORMAČNÍ ČINNOSTI J. N.
640000 FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ, KROMĚ POJIŠŤOVNICTVÍ A PENZIJNÍHO FINANCOVÁNÍ
641000 PENĚŽNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
641100 CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ
641900 OSTATNÍ PENĚŽNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
642000 ČINNOSTI HOLDINGOVÝCH SPOLEČNOSTÍ
643000 ČINNOSTI TRUSTŮ, FONDŮ A PODOBNÝCH FINANČNÍCH SUBJEKTŮ
649000 OSTATNÍ FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
649100 FINANČNÍ LEASING
649200 OSTATNÍ POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ
649210 POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ SPOLEČNOSTMI, KTERÉ NEPŘIJÍMAJÍ VKLADY
649220 POSKYTOVÁNÍ OBCHODNÍCH ÚVĚRŮ
649230 ČINNOSTI ZASTAVÁREN
649290 OSTATNÍ POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ J. N.
649900 OSTATNÍ FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ J. N.
649910 FAKTORINGOVÉ ČINNOSTI
649920 OBCHODOVÁNÍ S CENNÝMI PAPÍRY NA VLASTNÍ ÚČET
649990 JINÉ FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ J. N.
650000 POJIŠTĚNÍ, ZAJIŠTĚNÍ A PENZIJNÍ FINANCOVÁNÍ, KROMĚ POVINNÉHO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
651000 POJIŠTĚNÍ
651100 ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
651200 NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
652000 ZAJIŠTĚNÍ
653000 PENZIJNÍ FINANCOVÁNÍ
660000 OSTATNÍ FINANČNÍ ČINNOSTI
661000 POMOCNÉ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S FINANČNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍM, KROMĚ POJIŠŤOVNICTVÍ A PENZIJNÍHO FINANCOVÁNÍ
661100 ŘÍZENÍ A SPRÁVA FINANČNÍCH TRHŮ
661200 OBCHODOVÁNÍ S CENNÝMI PAPÍRY A KOMODITAMI NA BURZÁCH
661900 OSTATNÍ POMOCNÉ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S FINANČNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍM
662000 POMOCNÉ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S POJIŠŤOVNICTVÍM A PENZIJNÍM FINANCOVÁNÍM
662100 VYHODNOCOVÁNÍ RIZIK A ŠKOD
662200 ČINNOSTI ZÁSTUPCŮ POJIŠŤOVNY A MAKLÉŘŮ
662900 OSTATNÍ POMOCNÉ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S POJIŠŤOVNICTVÍM A PENZIJNÍM FINANCOVÁNÍM
663000 SPRÁVA FONDŮ
680000 ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
681000 NÁKUP A NÁSLEDNÝ PRODEJ VLASTNÍCH NEMOVITOSTÍ
682000 PRONÁJEM A SPRÁVA VLASTNÍCH NEBO PRONAJATÝCH NEMOVITOSTÍ
682010 PRONÁJEM VLASTNÍCH NEBO PRONAJATÝCH NEMOVITOSTÍ S BYTOVÝMI PROSTORY
682020 PRONÁJEM VLASTNÍCH NEBO PRONAJATÝCH NEMOVITOSTÍ S NEBYTOVÝMI PROSTORY
682030 SPRÁVA VLASTNÍCH NEBO PRONAJATÝCH NEMOVITOSTÍ S BYTOVÝMI PROSTORY
682040 SPRÁVA VLASTNÍCH NEBO PRONAJATÝCH NEMOVITOSTÍ S NEBYTOVÝMI PROSTORY
683000 ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY NEBO DOHODY
683100 ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ ČINNOSTI REALITNÍCH AGENTUR
683200 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY NEBO DOHODY
690000 PRÁVNÍ A ÚČETNICKÉ ČINNOSTI
691000 PRÁVNÍ ČINNOSTI
692000 ÚČETNICKÉ A AUDITORSKÉ ČINNOSTI; DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
700000 ČINNOSTI VEDENÍ PODNIKŮ; PORADENSTVÍ V OBLASTI ŘÍZENÍ
701000 ČINNOSTI VEDENÍ PODNIKŮ
702000 PORADENSTVÍ V OBLASTI ŘÍZENÍ
702100 PORADENSTVÍ V OBLASTI VZTAHŮ S VEŘEJNOSTÍ A KOMUNIKACE
702200 OSTATNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI PODNIKÁNÍ A ŘÍZENÍ
710000 ARCHITEKTONICKÉ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI; TECHNICKÉ ZKOUŠKY A ANALÝZY
711000 ARCHITEKTONICKÉ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
711100 ARCHITEKTONICKÉ ČINNOSTI
711200 INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
711210 GEOLOGICKÝ PRŮZKUM
711220 ZEMĚMĚŘICKÉ A KARTOGRAFICKÉ ČINNOSTI
711230 HYDROMETEOROLOGICKÉ A METEOROLOGICKÉ ČINNOSTI
711290 OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÉ PORADENSTVÍ J. N.
712000 TECHNICKÉ ZKOUŠKY A ANALÝZY
712010 ZKOUŠKY A ANALÝZY VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
712090 OSTATNÍ TECHNICKÉ ZKOUŠKY A ANALÝZY
720000 VÝZKUM A VÝVOJ
721000 VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI PŘÍRODNÍCH A TECHNICKÝCH VĚD
721100 VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI BIOTECHNOLOGIE
721900 OSTATNÍ VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI PŘÍRODNÍCH A TECHNICKÝCH VĚD
721910 VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI LÉKAŘSKÝCH VĚD
721920 VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI TECHNICKÝCH VĚD
721990 VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI JINÝCH PŘÍRODNÍCH VĚD
722000 VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI SPOLEČENSKÝCH A HUMANITNÍCH VĚD
730000 REKLAMA A PRŮZKUM TRHU
731000 REKLAMNÍ ČINNOSTI
731100 ČINNOSTI REKLAMNÍCH AGENTUR
731200 ZASTUPOVÁNÍ MÉDIÍ PŘI PRODEJI REKLAMNÍHO ČASU A PROSTORU
732000 PRŮZKUM TRHU A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ
740000 OSTATNÍ PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
741000 SPECIALIZOVANÉ NÁVRHÁŘSKÉ ČINNOSTI
742000 FOTOGRAFICKÉ ČINNOSTI
743000 PŘEKLADATELSKÉ A TLUMOČNICKÉ ČINNOSTI
749000 OSTATNÍ PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI J. N.
749010 PORADENSTVÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
749020 PORADENSTVÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY
749090 JINÉ PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI J. N.
750000 VETERINÁRNÍ ČINNOSTI
770000 ČINNOSTI V OBLASTI PRONÁJMU A OPERATIVNÍHO LEASINGU
771000 PRONÁJEM A LEASING MOTOROVÝCH VOZIDEL, KROMĚ MOTOCYKLŮ
771100 PRONÁJEM A LEASING AUTOMOBILŮ A JINÝCH LEHKÝCH MOTOROVÝCH VOZIDEL, KROMĚ MOTOCYKLŮ
771200 PRONÁJEM A LEASING NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ
772000 PRONÁJEM A LEASING VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST
772100 PRONÁJEM A LEASING REKREAČNÍCH A SPORTOVNÍCH POTŘEB
772200 PRONÁJEM VIDEOKAZET A DISKŮ
772900 PRONÁJEM A LEASING OSTATNÍCH VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST
773000 PRONÁJEM A LEASING OSTATNÍCH STROJŮ, ZAŘÍZENÍ A VÝROBKŮ
773100 PRONÁJEM A LEASING ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
773200 PRONÁJEM A LEASING STAVEBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
773300 PRONÁJEM A LEASING KANCELÁŘSKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ POČÍTAČŮ
773400 PRONÁJEM A LEASING VODNÍCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
773500 PRONÁJEM A LEASING LETECKÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
773900 PRONÁJEM A LEASING OSTATNÍCH STROJŮ, ZAŘÍZENÍ A VÝROBKŮ J. N.
774000 LEASING DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A PODOBNÝCH PRODUKTŮ, KROMĚ DĚL CHRÁNĚNÝCH AUTORSKÝM PRÁVEM
780000 ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNÁNÍM
781000 ČINNOSTI AGENTUR ZPROSTŘEDKUJÍCÍCH ZAMĚSTNÁNÍ
782000 ČINNOSTI AGENTUR ZPROSTŘEDKUJÍCÍCH PRÁCI NA PŘECHODNOU DOBU
783000 OSTATNÍ POSKYTOVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
790000 ČINNOSTI CESTOVNÍCH AGENTUR, KANCELÁŘÍ A JINÉ REZERVAČNÍ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI
791000 ČINNOSTI CESTOVNÍCH AGENTUR A CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ
791100 ČINNOSTI CESTOVNÍCH AGENTUR
791200 ČINNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ
799000 OSTATNÍ REZERVAČNÍ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI
799010 PRŮVODCOVSKÉ ČINNOSTI
799090 OSTATNÍ REZERVAČNÍ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI J. N.
800000 BEZPEČNOSTNÍ A PÁTRACÍ ČINNOSTI
801000 ČINNOSTI SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH AGENTUR
802000 ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ
803000 PÁTRACÍ ČINNOSTI
810000 ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE STAVBAMI A ÚPRAVOU KRAJINY
811000 KOMBINOVANÉ POMOCNÉ ČINNOSTI
812000 ÚKLIDOVÉ ČINNOSTI
812100 VŠEOBECNÝ ÚKLID BUDOV
812200 SPECIALIZOVANÉ ČIŠTĚNÍ A ÚKLID BUDOV A PRŮMYSLOVÝCH ZAŘÍZENÍ
812900 OSTATNÍ ÚKLIDOVÉ ČINNOSTI
813000 ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ÚPRAVOU KRAJINY
820000 ADMINISTRATIVNÍ, KANCELÁŘSKÉ A JINÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI PRO PODNIKÁNÍ
821000 ADMINISTRATIVNÍ A KANCELÁŘSKÉ ČINNOSTI
821100 UNIVERZÁLNÍ ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
821900 KOPÍROVÁNÍ, PŘÍPRAVA DOKUMENTŮ A OSTATNÍ SPECIALIZOVANÉ KANCELÁŘSKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI
822000 ČINNOSTI ZPROSTŘEDKOVATELSKÝCH STŘEDISEK PO TELEFONU
823000 POŘÁDÁNÍ KONFERENCÍ A HOSPODÁŘSKÝCH VÝSTAV
829000 PODPŮRNÉ ČINNOSTI PRO PODNIKÁNÍ J. N.
829100 INKASNÍ ČINNOSTI, OVĚŘOVÁNÍ SOLVENTNOSTI ZÁKAZNÍKA
829200 BALICÍ ČINNOSTI
829900 OSTATNÍ PODPŮRNÉ ČINNOSTI PRO PODNIKÁNÍ J. N.
840000 VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
841000 VEŘEJNÁ SPRÁVA A HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA
841100 VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY
841200 REGULACE ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE, VZDĚLÁVÁNÍM, KULTUROU A SOCIÁLNÍ PÉČÍ, KROMĚ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
841300 REGULACE A PODPORA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ
842000 ČINNOSTI PRO SPOLEČNOST JAKO CELEK
842100 ČINNOSTI V OBLASTI ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
842110 POMOC CIZÍM ZEMÍM PŘI KATASTROFÁCH NEBO V NOUZOVÝCH SITUACÍCH PŘÍMO NEBO PROSTŘEDNICTVÍM MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ
842120 ROZVÍJENÍ VZÁJEMNÉHO PŘÁTELSTVÍ A POROZUMĚNÍ MEZI NÁRODY
842190 OSTATNÍ ČINNOSTI V OBLASTI ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
842200 ČINNOSTI V OBLASTI OBRANY
842300 ČINNOSTI V OBLASTI SPRAVEDLNOSTI A SOUDNICTVÍ
842400 ČINNOSTI V OBLASTI VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A BEZPEČNOSTI
842500 ČINNOSTI V OBLASTI PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY
843000 ČINNOSTI V OBLASTI POVINNÉHO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
850000 VZDĚLÁVÁNÍ
851000 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
852000 PRIMÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
853000 SEKUNDÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
853100 SEKUNDÁRNÍ VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
853110 ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA DRUHÉM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL
853120 STŘEDNÍ VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
853200 SEKUNDÁRNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
853210 STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA UČILIŠTÍCH
853220 STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH
854000 POSTSEKUNDÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
854100 POSTSEKUNDÁRNÍ NIKOLI TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
854200 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
855000 OSTATNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
855100 SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
855200 UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
855300 ČINNOSTI AUTOŠKOL A JINÝCH ŠKOL ŘÍZENÍ
855310 ČINNOSTI AUTOŠKOL
855320 ČINNOSTI LETECKÝCH ŠKOL
855390 ČINNOSTI OSTATNÍCH ŠKOL ŘÍZENÍ
855900 OSTATNÍ VZDĚLÁVÁNÍ J. N.
855910 VZDĚLÁVÁNÍ V JAZYKOVÝCH ŠKOLÁCH
855920 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
855930 INOVAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
855990 JINÉ VZDĚLÁVÁNÍ J. N.
856000 PODPŮRNÉ ČINNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ
860000 ZDRAVOTNÍ PÉČE
861000 ÚSTAVNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
862000 AMBULANTNÍ A ZUBNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
862100 VŠEOBECNÁ AMBULANTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
862200 SPECIALIZOVANÁ AMBULANTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
862300 ZUBNÍ PÉČE
869000 OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ
869010 ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
869090 OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ J. N.
870000 POBYTOVÉ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
871000 SOCIÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ÚSTAVNÍ PÉČE
872000 SOCIÁLNÍ PÉČE V ZAŘÍZENÍCH PRO OSOBY S CHRONICKÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A OSOBY ZÁVISLÉ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH
872010 SOCIÁLNÍ PÉČE V ZAŘÍZENÍCH PRO OSOBY S CHRONICKÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
872020 SOCIÁLNÍ PÉČE V ZAŘÍZENÍCH PRO OSOBY ZÁVISLÉ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH
873000 SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVECH PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
873010 SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVECH PRO SENIORY
873020 SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVECH PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
879000 OSTATNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
880000 AMBULANTNÍ NEBO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
881000 AMBULANTNÍ NEBO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
881010 AMBULANTNÍ NEBO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY
881020 AMBULANTNÍ NEBO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
889000 OSTATNÍ AMBULANTNÍ NEBO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
889100 SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ DĚTEM
889900 OSTATNÍ AMBULANTNÍ NEBO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY J. N.
889910 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO UPRCHLÍKY, OBĚTI KATASTROF
889920 SOCIÁLNÍ PREVENCE
889930 SOCIÁLNÍ REHABILITACE
889990 JINÉ AMBULANTNÍ NEBO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY J. N.
900000 TVŮRČÍ, UMĚLECKÉ A ZÁBAVNÍ ČINNOSTI
900100 SCÉNICKÁ UMĚNÍ
900200 PODPŮRNÉ ČINNOSTI PRO SCÉNICKÁ UMĚNÍ
900300 UMĚLECKÁ TVORBA
900400 PROVOZOVÁNÍ KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ
910000 ČINNOSTI KNIHOVEN, ARCHIVŮ, MUZEÍ A JINÝCH KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ
910100 ČINNOSTI KNIHOVEN A ARCHIVŮ
910200 ČINNOSTI MUZEÍ
910300 PROVOZOVÁNÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK, HISTORICKÝCH STAVEB A OBDOBNÝCH TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ
910400 ČINNOSTI BOTANICKÝCH A ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD, PŘÍRODNÍCH REZERVACÍ A NÁRODNÍCH PARKŮ
910410 ČINNOSTI BOTANICKÝCH A ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD
910420 ČINNOSTI PŘÍRODNÍCH REZERVACÍ A NÁRODNÍCH PARKŮ
920000 ČINNOSTI HEREN, KASIN A SÁZKOVÝCH KANCELÁŘÍ
930000 SPORTOVNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI
931000 SPORTOVNÍ ČINNOSTI
931100 PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
931200 ČINNOSTI SPORTOVNÍCH KLUBŮ
931300 ČINNOSTI FITCENTER
931900 OSTATNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI
932000 OSTATNÍ ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI
932100 ČINNOSTI LUNAPARKŮ A ZÁBAVNÍCH PARKŮ
932900 OSTATNÍ ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI J. N.
940000 ČINNOSTI ORGANIZACÍ SDRUŽUJÍCÍCH OSOBY ZA ÚČELEM PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ
941000 ČINNOSTI PODNIKATELSKÝCH, ZAMĚSTNAVATELSKÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ
941100 ČINNOSTI PODNIKATELSKÝCH A ZAMĚSTNAVATELSKÝCH ORGANIZACÍ
941200 ČINNOSTI PROFESNÍCH ORGANIZACÍ
942000 ČINNOSTI ODBOROVÝCH SVAZŮ
949000 ČINNOSTI OSTATNÍCH ORGANIZACÍ SDRUŽUJÍCÍCH OSOBY ZA ÚČELEM PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ
949100 ČINNOSTI NÁBOŽENSKÝCH ORGANIZACÍ
949200 ČINNOSTI POLITICKÝCH STRAN A ORGANIZACÍ
949900 ČINNOSTI OSTATNÍCH ORGANIZACÍ SDRUŽUJÍCÍCH OSOBY ZA ÚČELEM PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ J. N.
949910 ČINNOSTI ORGANIZACÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE
949920 ČINNOSTI ORGANIZACÍ NA PODPORU KULTURNÍ ČINNOSTI
949930 ČINNOSTI ORGANIZACÍ NA PODPORU REKREAČNÍ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
949940 ČINNOSTI SPOTŘEBITELSKÝCH ORGANIZACÍ
949950 ČINNOSTI ENVIRONMENTÁLNÍCH A EKOLOGICKÝCH HNUTÍ
949960 ČINNOSTI ORGANIZACÍ NA OCHRANU A ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ ETNICKÝCH, MENŠINOVÝCH A JINÝCH SPECIÁLNÍCH SKUPIN
949970 ČINNOSTI OBČANSKÝCH INICIATIV, PROTESTNÍCH HNUTÍ
949990 ČINNOSTI OSTATNÍCH ORGANIZACÍ J. N.
950000 OPRAVY POČÍTAČŮ A VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST
951000 OPRAVY POČÍTAČŮ A KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
951100 OPRAVY POČÍTAČŮ A PERIFERNÍCH ZAŘÍZENÍ
951200 OPRAVY KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
952000 OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST
952100 OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY
952200 OPRAVY PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST, DŮM A ZAHRADU
952300 OPRAVY OBUVI A KOŽENÝCH VÝROBKŮ
952400 OPRAVY NÁBYTKU A BYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ
952500 OPRAVY HODIN, HODINEK A KLENOTNICKÝCH VÝROBKŮ
952900 OPRAVY OSTATNÍCH VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST
960000 POSKYTOVÁNÍ OSTATNÍCH OSOBNÍCH SLUŽEB
960100 PRANÍ A CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ TEXTILNÍCH A KOŽEŠINOVÝCH VÝROBKŮ
960200 KADEŘNICKÉ, KOSMETICKÉ A PODOBNÉ ČINNOSTI
960300 POHŘEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI
960400 ČINNOSTI PRO OSOBNÍ A FYZICKOU POHODU
960900 POSKYTOVÁNÍ OSTATNÍCH OSOBNÍCH SLUŽEB J. N.
970000 ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ DOMÁCÍHO PERSONÁLU
980000 ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ PRODUKUJÍCÍCH BLÍŽE NEURČENÉ VÝROBKY A SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU
981000 ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ PRODUKUJÍCÍCH BLÍŽE NEURČENÉ VÝROBKY PRO VLASTNÍ POTŘEBU
982000 ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ POSKYTUJÍCÍCH BLÍŽE NEURČENÉ SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU
990000 ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ