Stáhněte si aktualizaci programu A-2.19.4.1. se zpřístupněním účtování v roce 2018.

Zatím nemám zaplacenu aktualizaci pro rok 2018

Pokud ještě nemáte zaplaceny aktualizace pro rok 2018 vstupte do programu a proveďte pouze Aktualizaci licence, která Vám prodlouží platnost licence programu pro rok 2017. Dané proveďte v hlavním menu na záložce Nastavení / Licence / Aktualizovat informaci o licenci. V případě, že toto neprovedete do 31.12.2017 připravte si Váš licenční klíč. Po zapnutí programu se zobrazí dialogové okno s hlášením: Platnost licence vypršela, chcete aktivovat novou licenci – zvolte ANO. Do okna Aktivace Licence vložte Váš licenční klíč, který jste obdrželi při pořízení licence e-mailem.

Již mám zaplacenu aktualizaci pro rok 2018

Pokud již máte uhrazeny aktualizace programu pro rok 2018 otevře se Vám možnost založení účtování následujícího roku tj. období 2018.
Dané proveďte v hlavním menu programu na záložce Nastavení / Licence / Aktualizovat informaci o licenci. Prodloužila se Vám tímto „platnost licence do“ a také se Vám změnila položka „Licence pro rok“ 2018.

Založení účetního „Období 2018“ provedete v programu na záložce Nastavení / Faktury a identifikační údaje / Základní nastavení firmy / Přehled hospodářských let / Přidat následující (Platnost Do je možné zvolit dle požadované délky Vašeho hospodářského roku) Tlačítkem OK potvrdíte uložení oken. Dále se již budete moci přepínat mezi jednotlivými založenými obdobími v hlavním okně ve spodní liště programu.

Založení Období a další často kladené otázky najdete v sekci Podpora / Často kladené otázky.