NOVINKA v programu

Možnost generace XML souboru daně z příjmu právnických osob včetně možnosti přiložení výkazů roční závěrky. Pro letošní rok v programu k dispozici všem typům licencí s účetnictvím ZDARMA.

 

Opravy chyb:

– Generace návazných dokladů pohledávky a závazku ze skladových dokladů.
– Možnost vkládání spřažených položek zboží do dokladů.
– Zrychlení otevírání detailu karty zboží.
– Generace uzavření účtů / generace počátečních stavů.
– Možnost práce s číselníkem textů v jednotlivých agendách na poli popis dokladu.
– Párování plateb, včetně doplnění informačního okna o zbývající částku platebního dokladu k připárování.
– Tlačítko OK a zaplať na pohledávce – v agendě platby vloží číslo dokladu z číselné agendy platby.
– Editace detailu čísla účtu v účetním rozvrhu pomocí tlačítka „Typ účtu“.
– Validace VS – omezení uložení dokladu pokladny a ostatních úhrad s VS o maximálně 10 znacích.
– Import souboru z banky – pokud je v souboru VS nebo SS delší než 10 znaků, pak jsou daná pole ořezána na 10 znaků.
– Přecenění banky při shodných číslech účtů s rozdílnými cizími měnami.
– Přecenění pokladny a banky – změna metodiky výpočtu částky v CZK včetně převodu mezi roky, nyní odpovídala metodice výpočtu tlačítka STAV.
– Archivace všech dat – vzory faktur jako privátní vzor.

TISKY:

– Daňové odpisy – rekapitulace včetně nové možnosti tisku z ročních závěrek.
– Kontrola DPH – úprava tisku chyb KATP, KATN.
– Nezaplacené 30 – 60 po splatnosti v agendě závazků nyní netisknou smazané záznamy.