NOVINKY

Práce s účetními agendami
– kromě stávající klávesy TAB přidána na pohyb po detailu dokladu také klávesa ENTER. Chování je nově totožné se starší verzí programu WinDUO.

Nastavení programu „Faktury a identifikační údaje“
– úprava vzhledu, přidána nastavení a změna rozložení nastavení společnosti a dalších údajů do menu Nastavení „Faktury a identifikační údaje“ včetně sloučení s dalším nastavením jako je „Ostatní nastavení“, „Používání HS“, „Používání KJ“, „Popis položky rozkontu“ koncipováno do logických celků.

Závazky
– přidání specifického symbolu včetně jeho generace do hromadných příkazů k úhradě.

Pohledávky
– u rychlé faktury možnost tisku na paragonovou tiskárnu.

ÚPRAVA

Pohledávky
– pro neplátce DPH – upravena možnost Nový a Editace řádku faktury přes okno „Položka prodeje“.

Zboží
– úprava práce se zbožím na skladových dokladech.
– úprava výpočtu klouzavé (PNC) ceny.
– úprava načítání seznamu zboží.

Příjemky/Výdejky
– upraveno potvrzování a odpotvrzování dokladů včetně generace návazných dokladů.

Odpisovaný majetek
– úprava vkládání již odepsaného majetku se zrychleným odepisováním do historie.

Další
– u dokladů používajících adresy z agendy „Adresář“ možnost výběru adresy vybraného subjektu z adresáře.
– oprava mazání dokladů některých agend.

3.0.5.0 Oprava 3.0.4.0
OPRAVA Závazky – možnost vkládání „Variabilní symbol“ a „Konstantní symbol“ delšího než 3 znaky.