NOVINKA:
formulář DPH vzor 23 a formulář Souhrnného hlášení vzor 25 /platné pro DPH 10/2021/

AKTUALIZACE
uživatelského profilu v databázi. Při aktualizaci může nastat výskyt informačního hlášení. (Při výskytu tohoto hlášení kontaktujte Vašeho IT správce).

V případě, že je databázový server umístěn na jiném PC postupujte následovně: po dokončení aktualizace vykopírujte soubor „GrantWinduoUser.exe“ z programové složky WinDUO64 na PC s databázovým serverem a následně jej spusťte na PC s databázovým serverem.